Herplaatsen middendeuren in sluis Sint-Baafs-Vijve

Herplaatsen middendeuren in sluis Sint-Baafs-Vijve

Om de bedrijfszekerheid van de sluis in Sint-Baafs-Vijve en het waterpeil op de Leie maximaal te garanderen, is De Vlaamse Waterweg nv genoodzaakt om van maandag 10 juni 2024 tot en met zaterdag 22 juni 2024 werken uit te voeren. Tijdens deze periode worden de middendeuren van de sluis herplaatst.

Herplaatsen middendeuren in sluis Sint-Baafs-Vijve

De middendeuren van de sluis in Sint-Baafs-Vijve werden begin 2021 aangevaren met aanzienlijke schade. De sluis kon snel opnieuw in dienst worden genomen maar door het verwijderen van de middendeuren enkel mits gebruik van de volledige kolk. Hierdoor wordt bij elke versassing een groot volume water afgevoerd en is de bedrijfszekerheid van de sluis beperkt. De werken zijn dus noodzakelijk voor de waterzekerheid (voldoende water in periodes van droogte en voldoende waterafvoer bij neerslag) en voor de garantie dat schepen continu de Leie kunnen gebruiken (onderhoud of een defect aan de andere deuren).

De werken in juni 2024 bestaan uit

  • het droogzetten en schoonmaken van een sluishoofd en
  • het plaatsen, aansluiten, afregelen, testen in droge en natte omstandigheden van de sluisdeuren.

Alle beschikbare onderdelen, zoals de nieuwe deuren en vijzels, zijn al in Sint-Baafs-Vijve aanwezig.

Hinder

  • Het scheepvaartverkeer wordt gestremd van maandag 10 juni 2024 om 20 uur tot en met zaterdag 22 juni 2024 om 20 uur. 
  • De jaagpaden ter hoogte van de sluis zullen van 3 tot en met 24 juni 2024 onderbroken zijn. Er wordt een omleiding voorzien via Barrage en Hooiestraat.

Meer info

 Lees meer op de pagina 'Herstellen middendeuren sluis Sint-Baafs-Vijve'.

Laatste nieuws

Top