Gemeenschappelijke Maas

De Gemeenschappelijke Maas is onbevaarbaar voor scheepvaart. De scheepvaart verloopt via de parallel lopende Zuid-Willemsvaart aan Vlaamse zijde en het Julianakanaal aan Nederlandse zijde. Pleziervaart is wel mogelijk en dit van Kessenich (Kinrooi) tot Aldeneik (Maaseik).

De Grensmaas vormt over meer dan 55 km de grens tussen Vlaanderen en Nederland, en wordt door beide landen samen beheerd. Dagelijkse samenwerking tussen deze twee regio’s maakt van de Grensmaas een Gemeenschappelijke Maas.

Het is de hoofdtaak van De Vlaamse Waterweg nv als rivierbeheerder en als verantwoordelijke voor de winterdijken om te zorgen voor de bescherming van de bevolking tegen overstromingen. Na het afsluiten van het Maasdijkenprogramma in 2007, is er gekozen om de veiligheid verder te verhogen in samenwerking met Nederland. Dit gebeurde door het verruimen van de rivier binnen de contouren van het winterbed. Deze ingrepen zijn afgerond en hebben ook als gevolg dat er zich extra natuurgebied heeft ontwikkeld. Zo ontstond er een meerwaarde voor de natuur en het landschap.


Boertien

Het hoogwater in de winters van 1993 en 1995 leidde in Nederland tot concrete plannen om de bewoners van het Maasdal beter te beschermen. Die plannen kregen vorm in de zogenaamde Commissie Boertien, genoemd naar de toenmalige Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat.

Als Nederland Maastricht, Borgharen en Itteren wilde beschermen, dan moesten aan Vlaamse zijde ook ingrepen gebeuren, met name aan de Belgische Boertienlocaties, dat wil zeggen vanaf de Hochter Bampd tot aan Geneuth.

De samenwerking, tussen Vlaanderen en Nederland, die volledig past in de visie van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, verliep zeer succesvol en de projecten zijn tijdig opgeleverd. De impact is gigantisch. Zowel aan Vlaamse zijde (Smeermaas, Herbricht, Kotem) als aan Nederlandse zijde (Maastricht, Borgharen, Itteren) is de hoogwaterstand met enkele decimeters gezakt, lokaal tot zelfs 30 cm. De regie en coördinatie van de uitvoering van de Vlaamse Boertienlocaties is in handen van de VNBM, de Vlaams Nederlandse Bilaterale Maascommissie.

Dankzij de Maaswerken van de afgelopen jaren is de overstromingskans er tot 1 keer op 250 jaar herleid.

Laatste nieuws

Top