Autonoom varen in de Westhoek

In het kader van het project 'Autonoom varen in de Westhoek' starten de projectpartners De Vlaamse Waterweg nv, de POM West-Vlaanderen en KU Leuven met de voorbereidingen voor het testen van een autonoom varend vaartuig op de IJzer. Het project wil de technologie voor onbemand varen testen in een real-life omgeving, op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort).

Het project autonoom varen investeert in de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en technologie (co-creatie) binnen de duwvaart om de overstap te maken van bemande naar onbemande en dus autonome (duw)vaart. Het project wil deze technologie testen en demonstreren in een real-life omgeving, nl. op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort). Zo wenst het project een belangrijke stap te zetten naar de vermarkting van een nieuw en innovatief systeem, nl. een nieuw binnenvaartproduct waarin Vlaanderen een voortrekkersrol kan opnemen. De projectopzet gaat uit van een triple-helix structuur waarbij De Vlaamse Waterweg nv optreedt als promotor van het project en de POM West-Vlaanderen en de Katholieke Universiteit Leuven als copromotoren. Op basis van de concrete projectactiviteiten wordt de markt betrokken, namelijk kennispartners, ontwikkelaars/leveranciers van de noodzakelijke technologieën, alsook de binnenvaartondernemers en verladers.

Het project “Autonoom varen in de Westhoek” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De Vlaamse Waterweg nv en copromotoren POM West-Vlaanderen en KU Leuven, werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 249.197,94 euro Europese steun van EFRO.  Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.

Project activiteiten

WP 1: Opmaak regelgevend kader en technisch ontwerp voor de afbakening van een test- en demonstratiegebied op de kleine vaarwegen in de Westhoek en de uitrusting van een duwbak als autonoom vaartuig

  • Regelgevend kader
  • Opmaak technisch ontwerp

WP 2: Huur en uitrusting van een duwbak voor autonoom varen, alsook de realisatie van de technische afbakening en uitrusting van een test- en demonstratiegebied

  • Selectie systeem zelfstandige propulsie
  • Ontwikkeling van een autonome duwbak: integratie componenten en ontwikkeling software
  • Huur duwbak

WP3: Uitvoering en begeleiding van een test- en demonstratiepilot voor autonoom varen met een duwbak

WP 4: Doelgerichte communicatie omtrent de activiteiten en resultaten van het project

  • Realisatie communicatietools
  • Doelgerichte disseminatie van de resultaten
  • Events en Mediacampagnes

Media

Knack: Voorbereidingen voor test onbemand vaartuig op de IJzer van start
Flows: Proeven met autonoom varen in de Westhoek vanaf najaar 2018
De Scheepvaartkrant: Proef met onbemand varen op Ijzer
Focus-wtv: Onbemand vaartuig wordt getest op de Ijzer
Made in west: POM lanceert pilootproject “onbemand varen” op de IJzer
Made in Vlaams Brabant: KU Leuven experimenteert met onbemand varen

Laatste nieuws

Top