Groen licht voor de Green Deal Binnenvaart

15 strategische doelstellingen met 1 ambitie: een emissieloze binnenvaart tegen 2050. Dat is de Green Deal in een notendop. En ook jij kan er aan bijdragen! Jouw engagement is zelfs broodnodig.

Op 23 juni 2023 werd de Green Deal Binnenvaart ondertekend door bijna 90 partijen en daarmee officieel gelanceerd. Lees hier het nieuwsbericht over de lancering. 

UITDAGING

Net als vele andere sectoren staat de binnenvaart voor de grote uitdaging om duurzamer te worden. Hiervoor werden op Europees, nationaal en regionaal niveau doelstellingen voor de binnenvaart bepaald rond drie kapstokken: emissies reduceren, milieubewuste mobiliteit stimuleren en een modal shift realiseren. Het einddoel? Een zero-emissie logistieke sector en dus ook een zero-emissie binnenvaart tegen 2050. Want dat komt zowel het klimaat als de lokale luchtkwaliteit ten goede.

Om dit te bereiken, stelden De Vlaamse Waterweg nv, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, VIL, Koepel Binnenvaart Vlaanderen, ITB en de Federatie Belgische Binnenvaart de Vlaamse Green Deal Binnenvaart op. In dit traject wordt getracht om zichtbare verandering te creëren waarbij verschillende mijlpalen moeten zorgen voor meer vergroening in de Vlaamse binnenvaart* tegen 2026, 2030 en tot slot 2050. 

Deze Green Deal kwam tot stand via een uitgebreid participatief voortraject in 2022. Samen met verschillende types stakeholders van de binnenvaart brachten we de knelpunten en uitdagingen op vlak van vergroening in kaart. Vervolgens kwamen we tot een ambitietekst en bijhorende (strategische en operationele) doelstellingen. Gezien het grensoverschrijdend karakter van binnenvaart werden deze doelstellingen geënt op de Verklaring van Mannheim van de CCR en Europese Green Deal.

De acties worden geclusterd binnen vier thematische werkdomeinen: 

  • Technologische oplossingen voor een groene binnenvaart
  • Financiële oplossingen voor een groene binnenvaart
  • Beleid dat een groene binnenvaart stimuleert
  • Implementatie voor een groene binnenvaart.

Maak van onze missie jouw missie

De Vlaamse Waterweg nv, Departement MOW, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, VIL, Koepel Binnenvaart Vlaanderen, ITB en de Federatie Belgische Binnenvaart trekken de kar van de Green Deal Binnenvaart, maar om de ambities en doelstellingen te realiseren, is ook jouw engagement nodig. Of je nu een verlader bent, een binnenvaartondernemer, een financiële instelling, een kennisinstelling of een technologiebedrijf: iedere stakeholder kan vanuit zijn expertise en inspanningen bijdragen aan de Green Deal Binnenvaart.

Ben je betrokken bij de binnenvaartsector en draag je graag bij aan de vergroening ervan? Geef dan JOUW groen licht aan de Green Deal door het ontwerp van engagementsverklaring te ondertekenen.


Enkel samen halen we ons doel en maken we de binnenvaart groen.


Met deze engagementsverklaring nodigen we je uit om samen met ons een duurzame binnenvaart na te streven in drie stappen:

  1. kies de doelstellingen waar jij aan wil bijdragen;
  2. onderteken de engagementsverklaring tijdens het lanceringsevent in juni;
  3. start met vergroening op maat van jouw bedrijf of organisatie!

Door de engagementsverklaring in te vullen geef je aan dat de partners jou mogen contacteren om je uit te nodigen voor overleg, werkgroepen, workshops, proefprojecten enz. over de door jou gekozen doelstellingen. Concrete data hiervoor worden nog gecommuniceerd.

[Invulformulier engagementsverklaring]

Meer weten?

* Onder de Vlaamse binnenvaart begrijpen we alle in Vlaanderen varende binnenvaart, dit impliceert dat ook niet-Vlaamse binnenvaartondernemers die in Vlaanderen varen mee in de scope vervat zitten.

 


Innovatieve oproep voor pilootprojecten inzake vergroening binnenvaart op basis van alternatieve brandstoffen, directe emissiebeperking bij verbrandingsmotoren en/of propulsiesystemen

In het kader van de Green Deal Binnenvaart werd een 'innovatieve oproep voor pilootprojecten inzake vergroening binnenvaart op basis van alternatieve brandstoffen, directe emissiebeperking bij verbrandingsmotoren en/of propulsiesystemen' gelanceerd.

Alle informatie over deze oproep kan u terugvinden op deze pagina.


Meldpunt hindernissen in de regelgeving

Nog niet alle huidige regelgeving is momenteel voorzien om de vergroening van de binnenvaart te faciliteren. Meer nog in bepaalde gevallen kan regelgeving een hindernis vormen en vergroening vertragen of tegenhouden. Met de Green Deal Binnenvaart hebben we jullie input nodig voor ons actieplan rond hindernissen in regelgeving. Help ons met alle bestaande moeilijkheden in wetgeving in kaart te brengen door hiervan melding te maken via onderstaand formulier. Alvast bedankt voor jullie input!

 

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt xls xlsx xml.
Velden met een * zijn verplicht

Laatste nieuws

Top