Antwerpen - Scheldekaaien

Samen met de stad Antwerpen zal De Vlaamse Waterweg nv de Scheldekaaien heraanleggen. Over een lengte van maar liefst zeven kilometer worden de kaaien onder handen genomen.

Schitterende Scheldekaaien in zicht

Gemeente: Antwerpen
Waterweg: Zeeschelde

Laatste stand van zaken: Ontdek de laatste stand van zaken van de deelprojecten op Sigmaplan.be - Antwerpse Scheldekaaien

De globale aanpak van de werkzaamheden werd uitgeschreven in het overkoepelende Masterplan Scheldekaaien. Dit meerjarenplan van De Vlaamse Waterweg nv en de stad Antwerpen heeft drie doelen:

  • de historische kaaimuur stabiliseren
  • het risico op overstromingen beperken met een hogere waterkering
  • de publieke ruimte verfraaien

Wat? Voor de stabilisatie van de Scheldekaaien gebruiken we per zone een innovatieve techniek. Daarbij blijft het historische aanzicht van de kaaimuren behouden. Verder krijgen de zeven kaaizones elk een eigen ‘oplossing op maat’ voor de nieuwe waterkering en de publieke ruimte. Antwerpen wordt zo tegelijk veiliger én mooier.
 


Relevante links

www.sigmaplan.be - voor meer informatie over het Sigmaplan; een slim en geïntegreerd project dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen

www.onzekaaien.be - voor meer informatie over het project en de activiteiten in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien

Laatste nieuws

Top