Waterbeheersing

Vandaag monden overstromingen niet meer automatisch uit in nieuwe, hogere dijken of de kanalisering van natuurlijke waterwegen. De nieuwe aanpak van de Vlaamse Waterweg nv is er één van integraal waterbeheer die het risico op schade tot een minimum beperkt en oog heeft voor de nauwe band tussen waterweg en natuur.

De computermodellen van De Vlaamse Waterweg nv laten toe om het gedrag van onze rivieren nauwkeurig te simuleren. Daardoor zijn we in staat om de overstromingsrisico’s in kaart te brengen en telkens de meest efficiënte maatregel te nemen. In periodes van droogte worden maatregelen genomen om minder water te laten wegvloeien en te hergebruiken.

Overstromingen zijn van alle tijden, het is een natuurlijk fenomeen. Je kunt ze nooit helemaal vermijden maar je kunt er wel voor zorgen dat je er geen kater aan overhoudt.

Laatste nieuws

Top