Project Mageteaux – omdat water niet stopt aan de grens

Een internationale Frans-Belgische overeenkomst van 26 juni 1890 en zijn aanhangsel van 8 maart 1968 regelen de grensoverschrijdende waterafvoer van de Franse en Belgische Moeren, de Colme/Bergenvaart en van het Canal de Furnes/Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke.

Vandaag dwingt de klimaatverandering ons om het huidige systeem te heroverwegen. Tijdens perioden van hoge waterstanden en hoge debieten zijn de limieten van de installaties bereikt. Hierdoor is er geen mogelijkheid om het water af te voeren naar zee in Duinkerke en Nieuwpoort, met wateroverlast in de Binnen- en Buitenmoeren tot gevolg.

Met het Europese Interreg-project Mageteaux willen de projectpartners deze problematiek een halt toeroepen door de afwatering bij hoogwater te verbeteren in de grensoverschrijdende Frans-Vlaamse kustzone tussen Duinkerke en Nieuwpoort. Tegelijkertijd plannen ze acties om de bevolking en plaatselijke actoren te sensibiliseren voor het overstromingsrisico en de gevolgen van de klimaatverandering.

Concrete maatregelen

Om de huidige situatie te verbeteren en de wateroverlast te beperken, is het nodig om het water van het kanaal Nieuwpoort/Duinkerke/Canal de Furnes tijdelijk in beide richtingen te laten afwateren. Volgende maatregelen worden hiervoor genomen:

  • Bouwen van een noodpompgemaal op de Speievaart
  • Bouw van een schuifconstructie tussen het Canal de Furnes en het Canal Exutoire op de site 4 écluses in Duinkerke om bijkomende afvoercapaciteit te realiseren van het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke naar het Canal Exutoire

Partners

De provincie West-Vlaanderen is projectleider van project Mageteaux. De Vlaamse Waterweg nv is een partner in het project net zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Institution Intercommunale des Wateringues du Nord/Pas-de-Calais (IIW), Agur en EGTS GECT West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.

Budget

De kostprijs voor het project bedraagt 2,24 miljoen euro waarvan 55 % gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De overige 45% wordt verdeeld onder de projectpartners.
 

Logo Mageteaux

Laatste nieuws

Top