Vergunning voor vernieuwen stuw Denderleeuw

Vergunning voor vernieuwen stuw Denderleeuw

De Vlaamse Waterweg nv heeft een vergunning verkregen voor de vernieuwing van het stuwcomplex in Denderleeuw. Als beroep tegen de vergunning uitblijft, kunnen de werken starten. De oude stuw met schotbalken zal dan vervangen worden door een moderne klepbalgstuw die preciezer het waterpeil kan regelen. De bouw zal ruim 2 jaar duren.

Vergunning voor vernieuwen stuw Denderleeuw

De stuwen op de Dender zijn aan vernieuwing toe. De bouw van de stuw in Aalst zit in een finale fase. Voor Geraardsbergen werd een vergunning afgeleverd maar daartegen is een beroepsprocedure opgestart. Hierdoor kunnen de werken nog niet starten. Ook voor Denderleeuw is er nu een vergunning afgeleverd.

De nieuwe stuw in Denderleeuw zal een 50-tal meter stroomopwaarts worden gebouwd. De huidige stuw kan tijdens de bouw in dienst blijven om het waterpeil te beheren. De nieuwe stuw zal bestaan uit twee stuwgangen van telkens 7 meter breed die voorzien worden van een stuwklep die pneumatisch tot op de centimeter het waterpeil kan bepalen. De twee stuwgangen van de huidige stuw zijn maar 5,15 meter breed en het waterpeil kan maar per 20 centimeter worden geregeld en dat na een manuele handeling ter plaatse. In de toekomst zal de stuw geautomatiseerd en van op afstand kunnen worden bediend.

Ook de bouw van een vispassage op linkeroever is vergund. Die passage laat vissen toe om stapsgewijs stroomopwaarts te zwemmen om voedsel te zoeken of een paaiplaats te vinden.

Voor de bouw van de nieuwe stuw en vispassage moet de Vlaamse Waterweg nv enkele gronden tijdelijk innemen of verwerven. De laatste van de lopende gesprekken met de grondeigenaars gaan naar een eindfase. 

Meer info over de geplande werken

Laatste nieuws

Top