Pompinstallaties en waterkrachtcentrales

Het Albertkanaal wordt gevoed met Maaswater dat onttrokken wordt in Luik en Maastricht. Bij langdurige droogteperiodes daalt het debiet van de Maas in die mate dat de wateronttrekking moet worden beperkt.

De sluizencomplexen in Ham, Olen en Hasselt zijn uitgerust met speciale pompinstallaties die het Albertkanaal op peil houden bij waterschaarste en groene stroom genereren bij wateroverschot. De combinatie van pompinstallatie en waterkrachtcentrale is uniek in de wereld.

Dankzij de speciale pompen kan een diepgangbeperking vermeden worden. Die beperking wordt opgelegd bij lage waterstanden en betekent concreet dat binnenschippers alleen maar het water op mogen met sterk verminderde vracht. Dat zorgt voor economisch verlies en het beschadigt de betrouwbaarheid van de binnenvaart.

Bij wateroverschot functioneren de installaties als waterkrachtcentrale. Ze leveren stroom voor de werking van de sluizen, en genereren daarbovenop nog eens 3 miljoen kWh, of ongeveer het jaarverbruik van een duizendtal gezinnen.

De pompinstallaties en waterkrachtcentrales worden ook op de overige sluizen van het Albertkanaal gebouwd.

Werken pompinstallatie en waterkrachtcentrale sluizencomplex Hasselt (Godsheide)

Sluizencomplex en waterkrachtcentrale in Ham

Laatste nieuws

Top