Vastgoed te koop

Naast industrieel vastgoed heeft De Vlaamse Waterweg nv ook nog ander vastgoed in portefeuille of beheer. Dit vastgoed wordt te koop aangeboden.

Hieronder vind je een overzicht van het vastgoed dat momenteel te koop wordt aangeboden. Per verkoop vind je een fiche terug met meer informatie over de grond of het pand en de verkoopsprocedure.

Is het vastgoed in eigendom van het Vlaams Gewest? Dan vind je meer informatie op https://www.vlaanderen.be/verkoop-vastgoed.


Verkoop hoeve en grond - Meiboomstraat 15 (Merkem)

Een bebouwd onroerend goed met aanhorigheden op en met grond, gelegen Meiboomstraat 15, met een opgemeten oppervlakte van drieënzeventig are twee centiare (73a 02ca) te nemen uit een perceel dat volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger gekadastreerd is als hoeve. Naast het bebouwd onroerend goed zitten er ook nog 2 andere percelen vervat in de verkoop met in totaal een oppervlakte van 1ha 63a 62ca (16.362m²).

Verkoop uit de hand aan de hoogstbiedende. Alle informatie kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/merkem-meiboomstraat-15


Verkoop huis Oud Arenberg 65 - Kieldrecht (Beveren)

Een perceel grond met opstaande constructie, gelegen Oud Arenberg 65, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie C nummer 336B P0000, volgens titel gekend onder nummer 336b, met een oppervlakte volgens kadaster en titel van negen are (9a).

Verkoop uit de hand aan de hoogstbiedende. Alle informatie kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/kieldrecht-oud-arenberg-65


Verkoop huis en tuin Roeiersweg 2 - Gent

  •  Een huis met aanhorigheden op en met grond, gelegen Roeiersweg 2, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie Q nummer 0644 T 2 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van eenentachtig centiare (81ca).
     
  • Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen Roeiersweg, gekadastreerd volgens titel gekend onder deel van nummer 0644X2 P0000 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als tuin, sectie Q nummer 0644 B 4 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van zevenennegentig centiare (97ca) en volgens meting zesennegentig komma zeventig vierkante meter.

Verkoop uit de hand aan de hoogstbiedende. Alle informatie over deze verkoop en de procedure kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/gent-roeiersweg-2


Verkoop Hoeve en boomgaard - Belgische Dreef 9 - Kieldrecht (Beveren)

  • Een perceel grond met aanhorigheden, gelegen Prosperpolder, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als boomgaard hoog, sectie A nummer 0001 02A022 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van veertien are zeventig centiare (14a 70ca).
  • Een hoeve met aanhorigheden op en met grond, gelegen Belgische Dreef 9, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A nummer 0001 02B022 P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van vijftien are dertig centiare (15a 30ca).

Verkoop uit de hand aan de hoogstbiedende. Alle informatie kan u terugvinden op https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/kieldrecht-belgische-dreef-9


Verkoop chalet incl. garagebox(en) zonder grond - Olifant 20 – 3118 Rotselaar (Werchter)

De verkoop werd intussen toegewezen.

Laatste nieuws

Top