Nieuwe brug over Leopoldkanaal in Maldegem

Nieuwe brug over Leopoldkanaal in Maldegem

Om de lokale mobiliteit te verbeteren bouwt De Vlaamse Waterweg nv in Maldegem een nieuwe brug over het Leopoldkanaal. De brug komt tussen de Oosthoekbrug in Sint-Laureins en de Strobrug in Maldegem en zal de Lievestraat en de Vlotweg verbinden. De bouwwerken starten op 19 augustus 2024 en duren tot de lente 2025.

Nieuwe brug over Leopoldkanaal in Maldegem

De nieuwe brug moet vooral het landbouwverkeer faciliteren. Sinds de Baileybrug in 2017 in tonnage beperkt werd, ontstond er een zone van 5 kilometer waarbinnen landbouwvoertuigen het kanaal niet konden kruisen. De nieuwe brug zal 1 rijvak tellen van 4 meter breed en aan beide zijden een aanliggend verhoogd pad van 1,2 meter breed dat door voetgangers kan worden gebruikt. Aan de landhoofden en in de Lievestraat komen er uitwijkstroken zodat kruisende voertuigen elkaar gemakkelijker kunnen passeren.

De nieuwe brug zal de lokale mobiliteit verbeteren en in het bijzonder de landbouwers ten goede komen. De brug ontsluit een uitgestrekt landelijk gebied. De directe verbinding zal ook voor de omwonenden veel kilometers en tijd besparen. Naast een winst voor het wegverkeer creëert de nieuwe brug ook extra recreatieve mogelijkheden. Daarmee sluit ze nauw aan bij de doelstelling van De Vlaamse Waterweg om de beleving op, in en langs het water te verbeteren. De kostprijs van het project is 1,5 miljoen euro.

De brug zal bestaan uit vijf betonnen liggers die het water overspannen. De landhoofden en het brugdek worden ter plaatse gestort. Op de oevers wordt de brug met de aansluitende wegen verbonden.

De verkeershinder tijdens de werken is beperkt. We voorzien een korte omleiding voor de fietsers en het gemotoriseerd verkeer:

  • Op de rechteroever (Vlotweg) zal de doorgang op de oever versmallen. In de loop van de maand oktober zal de oever ter hoogte van de werf volledig afgesloten zijn om de prefab-balken van de brug te kunnen plaatsen. In de periode december – januari worden de toegangswegen aangelegd. Ook dan zal de doorgang afgesloten zijn. Als de doorgang op de Vlotweg onderbroken is, wordt het verkeer (-3,5 ton) omgeleid via de linkeroever (Boomstraatje, Moerhuizestraat, Rapenbrugstraat Noord, Kwadestraat, Oude Aardenburgseweg en Aardenburgkalseide). Het zwaarder verkeer moet verder omrijden. 
  • Op de linkeroever zal het landbouw- en fietsverkeer altijd door kunnen. 

De naam voor de nieuwe brug moet nog worden vastgesteld.

Laatste nieuws

Top