Publiek-Private Samenwerking kaaimuren

In een publiek-private samenwerking (PPS) werken overheid en privé-sector samen met inbreng van ieders knowhow en middelen om complementaire doelstellingen te realiseren.

Bedrijven of organisaties die voor de aan- of afvoer van grondstoffen of goederen de waterweg willen gebruiken zoeken een locatie waar ze kunnen laden of lossen. Sommigen kunnen hiervoor terecht bij bestaande kaaimuren of logistieke operatoren, maar in de meeste gevallen is er  behoefte aan een nieuw aan te leggen bedrijfsgebonden overslaginstallatie.

De Vlaamse overheid wil bedrijven stimuleren om bij het vervoer van hun goederen zo veel mogelijk te kiezen voor de binnenvaart als transportmiddel. Ondernemingen die de binnenvaart willen integreren in hun logistieke keten, kunnen bij De Vlaamse Waterweg nv terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. Dat kan via een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner.

Deze samenwerking houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv 80% van de infrastructuur financiert en de onderneming 20%. Het bedrijf staat daarnaast ook in voor de uitrusting van de kaai en voor de laad- en losinstallaties. Tegenover die investering staat het engagement van het bedrijf om over een periode van tien jaar een vastgelegde hoeveelheid goederen via de waterweg te transporteren.

In onderstaande brochure vind je meer informatie en contactgegevens.

Laatste nieuws

Top