Stuw van Teralfene (Affligem)

In Teralfene (een deelgemeente van Affligem) worden de huidige stuw en sluis weggehaald.

Wat houden de werken in? 

Vandaag bevindt de stuw van Teralfene zich op 2,7 km van de stuw van Denderleeuw. Het waterpeilverschil bedraagt slechts 56 cm. Een erg korte strook dus die bovendien voor een gering waterpeilverschil zorgt. Daarom worden de stuw en de sluis van Teralfene volledig afgebroken.

Het verdwijnen van de stuw heeft tot gevolg dat het waterpeil tussen de huidige stuw in Teralfene  tot de stuw in Denderleeuw 56 cm lager zal zijn dan het huidige waterpeil. Als gevolg hiervan moet de waterbodem worden verdiept. Er zijn ook aanpassingen nodig aan de oevers.

Waarom? 

Door het afschaffen van de stuw in Teralfene is het versassen van schepen niet langer noodzakelijk, wat een tijdswinst oplevert voor de scheepvaart.

Nu bezig

Binnen enkele jaren starten de aanpassingswerken aan het pand Denderleeuw-Teralfene, meteen gevolgd door de afbraak van de stuw. De voorontwerpstudie wordt dit jaar nog afgerond. Aansluitend start het vergunningstraject. Door de afbraak hoeven schepen niet langer versast te worden, met tijdwinst tot gevolg.

Stuw van Teralfene

Laatste nieuws

Top