ILDE

Het ILDE-project onderzoekt de haalbaarheid van de ontwikkeling van een efficiënte en rendabele binnenvaartverbinding tussen Vlaanderen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Servië. Deze landen zijn de belangrijkste CEEC-transportknooppunten voor het vrachtvervoer van en naar West-Europa. Om dit te realiseren moet het besef groeien van het belang en de mogelijkheden van intermodaal waterwegtransport over de Donau.

Om de infrastructuurproblemen op de Rijn-Main-Donau-verbinding te omzeilen, wordt geopteerd voor een short sea shipping verbinding tussen Vlaanderen en de haven van Constantza, waar de lading op binnenschepen zal overslagen worden en zo naar Roemeense, Bulgaarse, Hongaarse en Servische havens zal vervoerd worden.

In 2014 werd onder impuls van de binnenvaartsector het ILDE-project geactiveerd. Binnenvaartbedrijven zagen heel wat opportuniteiten in het Donaugebied, en meer specifiek in Hongarije. De studie naar de potenties van de markt uit 2008 werd geüpdatet.

De Vlaamse Waterweg nv wil samen met de haven van Baja (Hongarije) een testproject opzetten voor de binnenvaart in het Donaugebied.

Wil je meer informatie of heb je concrete business-opportuniteiten, laat het ons dan weten via: lynn.eyckmans@vlaamsewaterweg.be


Optimalisering van de intermodale verbindingen naar de Donaudelta

De transportvolumes tussen West-Europa en de Centraal- en Oost-Europese Landen (CEEC) nemen toe door:

  • De uitbreiding van de Europese Unie en de toenemende economische integratie;
  • Investeringen in nieuwe transportinfrastructuur;
  • De verschuiving van productiefaciliteiten van West- naar Centraal- en Oost-Europa.

Het grootste deel van het vrachtvervoer tussen Vlaanderen en de Centraal- en Oost-Europese Landen (CEEC) verloopt via de weg. De sterke positie van het wegtransport heeft echter een aantal negatieve gevolgen, zoals congestie, een tekort aan chauffeurs en schadelijke emissies. Bovendien is er een toenemende trend om tol te heffen op wegtransport, zoals reeds het geval is in Duitsland, Oostenrijk en Hongarije.

Op dit ogenblik is het aanbod aan betrouwbare alternatieven voor het wegtransport tussen Vlaanderen en de CEEC beperkt:

  • De binnenscheepvaart worstelt met infrastructuurproblemen op de Rijn-Main-Donau-verbinding;
  • Er bestaan spoorverbindingen, maar daar stellen zich nog kwaliteitsproblemen.

Het ILDE-project onderzoekt de haalbaarheid van de ontwikkeling van een efficiënte en rendabele binnenvaartverbinding tussen Vlaanderen, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Servië. Deze landen zijn de belangrijkste CEEC-transportknooppunten voor het vrachtvervoer van en naar West-Europa. Om dit te realiseren moet het besef groeien van het belang en de mogelijkheden van intermodaal waterwegtransport over de Donau. Om de infrastructuurproblemen op de Rijn-Main-Donau-verbinding te omzeilen, wordt geopteerd voor een short sea shipping verbinding tussen Vlaanderen en de haven van Constantza, waar de lading op binnenschepen zal overslagen worden en zo naar Roemeense, Bulgaarse, Hongaarse en Servische havens zal vervoerd worden. (zie onderstaande kaart)

Kaart verbinding ILDE-project

Verwachte resultaten

ILDE beoogt 4 belangrijke resultaten:

  1. Een modal shift van wegverkeer naar short sea shipping en binnenscheepvaart
  2. Een betere integratie en consolidatie van de goederenstromen tussen Vlaanderen, Roemenië, Bulgarije, Servië en Hongarije
  3. Verhoogd bewustzijn van het belang van intermodaal transport
  4. Het opbouwen van vaardigheden in de zee- en binnenhavens van Roemenië, Bulgarije, Servië en Hongarije

Beschikbare documenten

Promotie - Project flyer:

Rapporten:

Presentaties: (enkel beschikbaar in het Engels)

Persberichten

Contact

Lynn Eyckmans 
Cel Innovatie
Tel: 03 860 63 12
lynn.eyckmans@vlaamsewaterweg.be

Laatste nieuws

Top