Binnenvaartevents

De Vlaamse Waterweg nv organiseert op regelmatige tijdstippen events (symposium, ondernemersevents,...) om de troeven van de binnenvaart in de kijker te plaatsen.

Opening Tech Lane Ghent - Eiland Zwijnaarde - 24 september 2019

Met Eiland Zwijnaarde opende een bedrijfszone op maat van binnenvaarttransport. Zoals de naam uitwijst, lopen er met de Schelde, diens oude getijdearm en de Ringvaart drie waterwegen rond het hoogtechnologische innovatiepark. De Vlaamse Waterweg nv nam de oever van de oude getijdearm onder handen en legde een fiets- en wandelpad in een groenrijke omgeving aan. Aan de andere kant van het eiland verstevigden we de kaaimuren van de Boven-Schelde, zodat die klaar zijn om binnenvaartschepen te laden en lossen.  

PersberichtSlotevent Autonoom varen in de Westhoek - 11 september 2019

Na maanden van testvaarten met een schaalmodel van een autonoom – onbemand en zelfsturend – binnenschip op de IJzer stelden De Vlaamse Waterweg, POM West-Vlaanderen en KU Leuven op 11 september in Nieuwpoort de resultaten aan het publiek voor. Het doorlopen van de volledige ontwerpcyclus voor een autonoom binnenvaartuig is uniek in de wereld.

Persbericht slotevent Autonoom Varen in de WesthoekNetwerkevent 16 mei 2019 - De snelste weg naar het water

Voka - KvK Limburg & Mechelen-Kempen, De Vlaamse Waterweg nv en Netwerk De Scheepvaart vzw  bundelden de krachten om nog meer ondernemers te overtuigen van de transporttroeven van de binnenvaart. Op het event werden bedrijfsleiders uitgenodigd om de economische en ecologische voordelen te ontdekken aan de hand van rondleidingen en boeiende getuigenissen van binnenvaartgebruikers. 

PersberichtBinnenvaartevent 28 maart 2019Binnenvaartevent 21 maart 2019 - Ondernemers varen mee: toekomstgericht transporteren via het water met Seine Schelde Vlaanderen

De Vlaamse Waterweg nv, Waterwegen & Zeekanaal vzw, POM Oost-Vlaanderen, Voka Oost-Vlaanderen en North Sea Port hielden een binnenvaartevent in het bezoekerscentrum van North Sea Port Gent om ondernemers warm te maken voor transport via het water en het toekomstgerichte project Seine Schelde Vlaanderen.

PersberichtBinnenvaartevent 14 juni 2018 - Val als een blok voor de waterweg

De Vlaamse Waterweg nv organiseerde samen met de POM West-Vlaanderen, Voka West-Vlaanderen en Waterwegen & Zeekanaal  vzw het event ‘Val als een blok voor de binnenvaart’ bij Isolava in Wielsbeke. Dit event is het startschot van een reeks binnenvaartevents om het bedrijfsleven warm te maken voor de binnenvaart.

PersberichtSymposium 18 mei 2018 - Haal de banden aan met de binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv  organiseerde samen met 'Waterwegen en Zeekanaal vzw' en 'vzw Netwerk de Scheepvaart' in de Lamotsite in Mechelen het symposium ‘Haal de banden aan met de binnenvaart’. De Vlaamse Waterweg, de binnenvaartsector, Voka en de beide vzw’s willen nog meer ondernemers overtuigen van de kansen en voordelen van de binnenvaart voor hun logistiek en transport. De ambitie is om zo het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer in de toekomst substantieel te verhogen in het belang van de mobiliteit in Vlaanderen.

Persbericht

Laatste nieuws

Top