Stuw van Idegem (Geraardsbergen)

Om de waterveiligheid te garanderen en om de Dender bevaarbaar te houden worden zes van de acht stuwen op Vlaams grondgebied gerenoveerd. Ook de stuw van Idegem wordt aangepakt.

Wat houden de werken in? 

Het project omvat de vernieuwing van de stuw, de bouw van een bijhorende technische ruimte en het wegwerken van een vismigratieknelpunt door de bouw van een vistrap of een visnevengeul. 

Waarom? 

De huidige stuw in Idegem is sterk verouderd. Ze werkt nog met schotbalken; een verouderd systeem waarbij houten balken met een takel in en uit de stroming worden getild. De schotbalken worden vervangen door stuwkleppen. Die kunnen automatisch worden bediend en zorgen voor een nauwkeurigere, veiligere bediening.

Nu bezig

Na het ontwerp starten de opmaak van het milieueffectrapport en de aanvraag van de nodige vergunningen. De aanpassingen van de stuw, de constructie van het technisch gebouw en de bouw van een vispassage staan ingepland voor 2023. Twee jaar later is de nieuwe stuw operationeel.

Op 22 juni vond er in Die Crone een infomoment plaats waar het ontwerp van de nieuwe stuw voorgesteld werd.

Laatste nieuws

Top