Oeverrecreatie

Vlaanderen telt heel wat sportvissers die graag al hengelend verpozen op de oever van een rustige rivier.

Hengelen

Hengelen is toegelaten indien het de scheepvaart niet hindert. Je mag nooit vissen in sluizen, bovenop bruggen van bevaarbare waterwegen, in vispassages en op alle plaatsen waar door middel van signalisatieborden een tijdelijk of permanent visverbod wordt aangeduid. De Wet op de Riviervisserij van 1 juli 1954 is de regelgevende basis voor de hengelsport die beoefend wordt op rivieren en kanalen. Het Agentschap voor Natuur en Bos staat in voor de uitvoering van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten. Zo is het onder meer verplicht om te beschikken over een geldig Vlaams visverlof om te kunnen vissen in de bevaarbare waterwegen. Met een Vlaams visverlof heeft iedereen het recht om te vissen in de waterwegen (bevaarbare waterlopen) waarvan het onderhoud ten laste is van het Vlaamse Gewest. Bij het vissen mag je gebruik maken van de oever over maximaal 1,5 meter breedte vanaf het hoogste peil van het water. Voor meer informatie over het visverlof en andere bepalingen uit de Wet op Riviervisserij, zie: https://www.natuurenbos.be/visserij.

De waterwegbeheerders staan mee in voor het faciliteren van de hengelsport door het plaatsen van hengelinfrastructuur zoals steigers, trappen, of in uitzonderlijke gevallen ook parkeerplaatsen.

Metaaldetectie en magneetvissen

Bij metaaldetectie worden metalen voorwerpen met een metaaldetector opgespoord en opgegraven.

Magneetvissen is een bijzondere vorm van metaaldetectie, waarbij met een magneet en eventueel een dreghaak metalen voorwerpen uit het water worden gevist: van op de oever of vanop het water.
De Vlaamse Waterweg nv is van oordeel dat ook het uitoefenen van alle vormen van metaaldetectie, incl. magneetvissen, niet veilig is. Specifiek voor magneetvissen moet bovendien in acht genomen worden dat elke stroom of waterloop in Vlaanderen die reeds ten tijde van de wereldoorlogen bestond, verontreinigd kan zijn met munitie. De federale Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) raadt het magneetvissen ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Bijgevolg staat De Vlaamse Waterweg nv metaaldetectie alsook het gebruik van vismagneten, dreghaken en metaaldetectoren niet toe op alle waterlopen en percelen die in haar eigendom of beheer zijn met uitzondering van metaaldetectie door erkende metaaldetectoristen in functie van archeologisch onderzoek en na toelating van De Vlaamse Waterweg nv. Lees meer
 

 

Slacklinen / highlinen

Omwille van de veiligheid van alle gebruikers van de waterweg en haar aanhorigheden en ter garantie van een vlot scheepvaartverkeer is slacklinen/highlinen over de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv niet toegelaten.

De Vlaamse Waterweg nv kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels toestaan in het kader van een georganiseerd evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd worden via www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

Laatste nieuws

Top