Polder 2C's

De klimaatsverandering treft de landen in de 2 Zeeën regio sneller en in grotere mate dan voorheen verwacht werd.

De stijgende zeespiegel is een belangrijke bedreiging voor de landen in deze regio, vooral omdat niet exact bekend is hoe bestendig de waterkeringen zijn en hoe goed het crisisbeheer georganiseerd is in de praktijk. Er is ook een tekort aan goed opgeleide waterbeheerders en een gebrek aan ingebedde kennisoverdracht en maatschappelijk bewustzijn. Het grensoverschrijdend Polder2C’s project behandelt deze kwesties door onderzoek en oefening op een unieke wijze te combineren.

De Vlaamse Waterweg nv is één van de veertien partners van Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Samen streven we ernaar om het vermogen te verbeteren van de 2 Zeeën regio om zich aan te passen aan de uitdagingen die veroorzaakt worden door de klimaatsverandering. Polder2C’s bood een unieke aanpak in de ontwikkeling van veerkracht bevorderende maatregelen tegen overstromingen. De ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder bood een levend laboratorium van 6 km² waar bestaande en innovatieve technieken, processen, methoden en producten werden getest voor praktisch gebruik.

Het Polder2C’s programma spitst zich toe op 3 domeinen: 

  1. Bescherming tegen overstromingen – onderzoek naar de bestendigheid van waterkeringen
  2. Crisisbeheer – ontwerpen van nieuwe en betere crisisbeheerplannen
  3. Kennisinfrastructuur – Kennisoverdracht formaliseren en de volgende generatie waterbeheerders opleiden

Dit project is gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma 2014-2020, gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van subsidiecontract nr. 2S07-023.

Laatste nieuws

Top