Seine Schelde Vlaanderen

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, dat steun geniet van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief maken voor goederenvervoer op de weg. Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu zijn het resultaat.

De Europese waterwegen moeten verder uitgebouwd worden om schepen met een groter laadvermogen een vlotte doorgang te verlenen tussen Seine en Schelde. Een groot deel van die opdracht is weggelegd voor Vlaanderen, dat de missing link in het hart van het Europese waternetwerk mag realiseren. De Leie en de Boven-Schelde vervolledigen immers de verbinding richting Frankrijk en Wallonië.

Tegelijk moeten bedrijven de mogelijkheid krijgen om hun ambities in Vlaanderen te verwezenlijken. Dat kan alleen met een performant netwerk van waterwegen, dat ook grotere schepen toelaat. Zo wordt Vlaanderen een sterkere economische speler en creëren we kansen voor de werkgelegenheid.

Begin 2024 werd het projectplan voor de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie goedgekeurd. Dit ambitieus plan schetst het toekomstig traject dat wordt uitgezet om de opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie projectmatig en budgettair verder vorm te geven binnen het Seine-Schelde programma. Dit kanaal is een economisch bijzonder belangrijke infrastructuur van regionale dimensie: het doorkruist het logistieke en industriële hart van West-Vlaanderen, de thuisbasis van menig toonaangevende Europese topbedrijven. Het belang ervan voor de West-Vlaamse, en bij uitbreiding de gehele Vlaamse, economie spreekt voor zich.

Seine Schelde Vlaanderen is echter meer dan investeren in betere infrastructuur voor container- en duwvaartschepen. Het leven op en langs de waterweg stimuleren, duurzame oplossingen en een aangename omgeving, daarvoor maken we ons sterk.

Meer info: www.seineschelde.be

Laatste nieuws

Top