Vierkant groen aan Meulestedebrug

Vierkant groen aan Meulestedebrug

Sinds het najaar van 2021 is De Vlaamse Waterweg nv met de partners Agentschap Wegen en Verkeer, Farys en stad Gent  gestart met  de bouw van de nieuwe Meulestedebrug. In april 2022 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de verkeerssituatie rond de brug. Hierbij werd het door verkeerslichten geregeld kruispunt van de Zeeschipstraat (N456) – Wondelgemkaai (N458) verplaatst naar het kruispunt Zeeschipstraat Pantserschipstraat, geregeld met tijdelijke werfverkeerslichten. “Na uitgebreide evaluatie van de verkeerssituatie de afgelopen maanden is beslist een aantal ingrepen door te voeren om de verkeersafwikkeling te verbeteren  waaronder een robuustere verkeerslichteninstallatie  met een veiligere regeling met ‘vierkant groen’”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vierkant groen aan Meulestedebrug

Gevaarlijke conflicten

Op dit moment is de verkeerslichtenregeling op het kruispunt van de Pantserschipstraat en de Zeeschipstraat nog niet conflictvrij. De fietsers die op de Zeeschipstraat rijden hebben een conflictvrije fase, maar de fietsers op de Pantserschipstraat riskeren nog steeds in aanraking te komen met afslaand (vaak zwaar) verkeer. Dit willen we in de toekomst dus vermijden.

Daarnaast merken we dat veel verkeer voor het kruispunt op de brug zelf wacht. Vaak gaat het om vrachtwagens die voor het kruispunt ook moeten remmen en optrekken. Dat zorgt voor extra belasting op de bestaande brug die in slechte staat verkeert.

Wat verandert er?

Om aan deze problemen een oplossing te bieden wordt verschillende ingrepen doorgevoerd.

  • De huidige werfinstallatie wordt vervangen door een nieuwe verkeerslichteninstallatie met een nieuwe lichtenregeling. Concreet zal er op het kruispunt zelf ‘vierkant groen’ voorzien worden zodat fietsers op alle takken tegelijk groen krijgen en er geen conflicten zijn met (vaak zwaar) gemotoriseerd verkeer. 
  • Vóór de Meulestedebrug in de New Orleansstraat wordt er terug een verkeerslicht voorzien zodat verkeer daar al tegengehouden wordt en niet op de brug zelf remt of stilstaat bij rood licht op het kruispunt voor de rijrichting Zeeschipstraat. Hierdoor wordt de huidige brug ook zo veel mogelijk gespaard.
  • De Aakstraat (voormalige Pantserschipstraat zuid) wordt gedeeltelijk ontlast door het verkeer komende van de Kapiteinstraat richting Meulestedebrug niet langer via de Aakstraat te leiden, maar wel via de Kapiteinstraat en Wondelgemkaai.  De rechtsafbeweging vanuit de Aakstraat naar de Zeeschipstraat wordt verboden zodat de verkeerssituatie wat overzichtelijker wordt. Het verkeer komende vanuit de Kapiteinstraat of Aakstraat moet via de Wondelgemkaai richting Meulestedebrug rijden.
  • In de Pantserschipstraat (noordelijk deel van de voormalige Pantserschipstraat) wordt richting kruispunt over een zone van 60 m een vrijliggend fietspad voorzien op het huidige brede voetpad.
  • In de Zeeschipstraat worden bijkomende geleideconstructies en markeringen aangebracht om de verkeerstromen beter te geleiden en waar mogelijk te scheiden én in de volledige projectzone wordt een hermarkering van de belijning doorgevoerd.

“Deze ingrepen moeten de duidelijkheid van de verkeersituatie verhogen én vooral de veiligheid van de weggebruikers verbeteren. Voor de doorstroming zal de nieuwe regeling niet veel verschil maken”, vertelt minister Peeters.

Wat is vierkant groen?

Bij vierkant groen krijgen fietsers op alle takken en in alle richtingen tegelijk groen. Auto’s, vrachtverkeer, bussen en trams mogen op dat moment niet op het kruispunt. Nadien krijgt auto- en vrachtverkeer per as groen. Op dat moment kunnen fietsers niet oversteken. Op de conflictvrije kruispunten waar het groene vierkant geldt staan verkeerslichten met pijltjes rond het symbool van de fietser.

In de praktijk wordt het groene vierkant ook geregeld vierkant groen of principe van Alle Fietsers Tegelijk Groen (AFTG-principe) genoemd.

Plaatsing en hinder

De nieuwe installatie voor de verkeerslichten wordt geplaatst in de week van 14 november 2022. Voorafgaand hieraan worden de nieuwe markeringen voorzien. De hinder van deze werken zal beperkt en van korte duur zijn. Het verkeer kan tijdens deze werken steeds passeren.

In de loop van 21 november gaat de nieuwe verkeerssituatie dan in voege.

Samen werken

De nieuwe Meulestedebrug en omgevingsaanleg wordt getrokken door De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer, FARYS en de stad Gent. De werken worden uitgevoerd door de Tijdelijke Maatschap Artes Depret nv - Agidens Infra Automation nv - Victor Buyck Steel Construction nv.

We investeren vanuit Vlaanderen 28,4 miljoen euro, exclusief BTW in de nieuwe brug en de herinrichting van de buurt. De werkzaamheden worden bovendien maximaal afgestemd op andere werven in de Gentse Noordrand”, aldus minister Peeters. Het grootste deel wordt gedragen door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap Wegen en Verkeer. FARYS en de stad Gent dragen respectievelijk 1 miljoen euro en 500.000 euro bij.

Meer informatie over de globale fasering en een toelichting over de huidige verkeerssituatie is te vinden op www.meulestedebrug.be en www.gentopweg.be.

 

Laatste nieuws

Top