Oude wilgen langs Boven-Schelde tussen Eine-Zingem en Oudenaarde Coupure worden vervangen

Oude wilgen langs Boven-Schelde tussen Eine-Zingem en Oudenaarde Coupure worden vervangen

Eind dit jaar verwijderen we een 57-tal wilgen langs de Boven-Schelde tussen Eine-Zingem en een 139-tal wilgen in Oudenaarde Coupure. Ze zijn immers te oud en gevoelig voor takbreuk. In de eerste helft van 2023 planten we nieuwe, jonge bomen aan.

Oude wilgen langs Boven-Schelde tussen Eine-Zingem en Oudenaarde Coupure worden vervangen

Uit een boomonderzoek is gebleken dat ongeveer 30 procent van de wilgen tussen de Ohiobrug in Eine (Oudenaarde) en de Zingembrug in Zingem (Kruisem) om veiligheidsredenen verwijderd moet worden. Daarom hebben we in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos een bomenplan opgemaakt om de wilgen gefaseerd te vervangen tussen 2016 en 2026. In deze fase zal de aannemer een zone in Oudenaarde aanpakken, op de linkeroever (dat is de oever aan je linkerzijde wanneer je richting Gent kijkt). Ook 36 procent van de wilgen thv Oudenaarde Coupure moeten om veiligheidsredenen verwijderd worden. De aannemer zal deze zone in Oudenaarde aanpakken, op de linkeroever.

We voeren deze werken in november/december, in overleg met de stad Oudenaarde. Dat doen we in deze periode van het jaar omdat de bomen minder in het blad staan en minder kwetsbaar zijn, en de vogels niet broeden. De werken zijn weersafhankelijk maar als alles goed gaat, zijn ze eind december klaar.

Met zorg voor gevleugelde bewoners
Wilgen zijn een gegeerde thuis voor vleermuizen, die momenteel bezig zijn aan hun winterslaap. Daarom werden de bomen voorafgaandelijk door een expert gecontroleerd op de aanwezigheid van deze diertjes. Bomen waarin de vleermuizen slapen, blijven voorlopig staan.

Nieuwe aanplantingen
We herplanten nog in dit plantseizoen, tussen januari en mei volgend jaar, nieuwe inheemse bomen aan. Het worden exemplaren die minder takbreukgevoelig zijn.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Voor ieders veiligheid wordt het jaagpad afgesloten ter hoogte van de werken, tussen de Nederzwalmsesteenweg en de straat Heuvel. In overleg met de stad voorzien we voor fietsers en voetgangers een omleiding in beide richtingen via Heuvel, Weistraat en Nederzwalmsesteenweg.

Het jaagpad blijft tijdens de werken toegankelijk. De aannemer zal wel de nodige maatregelen treffen voor ieders veiligheid.

Laatste nieuws

Top