Tijdelijke pompen aan sluizen Kanaal naar Charleroi

Tijdelijke pompen aan sluizen Kanaal naar Charleroi

In het kader van de aanhoudende droogte werden aan de sluizen langs het Kanaal naar Charleroi tijdelijke pompen geplaatst. Het doel van de pompen is om het water ‘verloren’ bij het schutten van schepen terug te pompen van het benedenpand naar het bovenpand.

Tijdelijke pompen aan sluizen Kanaal naar Charleroi

De pompen en leidingen die geplaatst werden zijn tijdelijk van aard en zullen ter plaatse blijven tot 31 augustus 2022. Gezien het een tijdelijke situatie betreft wordt er gewerkt met jumpers (doorrijhoogte 4,5 m) boven het wegdek die eenvoudig en snel te plaatsen zijn. De kostprijs voor de plaatsing van de tijdelijke pompen bedraagt 300.000 euro. De pompen hebben elk een debiet van 1 m³/s, er wordt één pomp per site geplaatst (Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek).

Intussen wordt ook werk gemaakt van de installatie van blijvende pompen. De definitieve installatie zal via buisleidingen onder de brug lopen.

Pompinstallaties Kanaal naar Charleroi

Het Kanaal naar Charleroi wordt gevoed vanuit Wallonië door de Samber. De afgelopen zomers werden we telkens geconfronteerd met een ontoereikende toevoer, waardoor in eerste instantie moest overgegaan worden tot gegroepeerd schutten, en in tweede instantie tot het instellen van een diepgangbeperking met 30 cm. 

In september 2019 was de droogtesituatie zeer nijpend en moest de scheepvaart op het kanaal tijdelijk volledig gestremd worden. 

Momenteel zijn er nog geen vaste pompen aanwezig op de vier sluizen (Lembeek, Halle, Lot en Ruisbroek). 

Bij gebrek aan pompen wordt verwacht dat als gevolg van de klimaatsverandering de beperkingen voor de scheepvaart zullen blijven bestaan in droge zomers, met economische schade tot gevolg voor de sectoren die gebruik maken van het Kanaal naar Charleroi, en mogelijke shift naar andere transportmodi.

Door de bouw van pompinstallaties op de 4 sluizen van het kanaal kan deze problematiek vermeden worden en kan de scheepvaart ook in dergelijke periodes met zeer lage waterbeschikbaarheid blijven doorgaan. 

De installatie van de definitieve pompen wordt geraamd op 2 miljoen euro. Deze investeringen werden opgenomen binnen de huidige middelen van de Blue Deal.

Laatste nieuws

Top