Oproep tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Oproep tot spaarzaamheid bij watercaptaties

Door de extreme droogte van de afgelopen maanden en weken staat het waterpeil op verschillende bevaarbare waterwegen in Vlaanderen lager dan normaal. De Vlaamse Waterweg nv roept daarom op om de watercaptaties die momenteel wel nog toegelaten worden uit de bevaarbare waterwegen te beperken tot het strikt noodzakelijk minimum. We volgen de situatie nauwgezet op en nemen indien nodig bijkomende maatregelen.

Oproep tot spaarzaamheid bij watercaptaties

In verschillende regio’s zijn al verschillende droogtemaatregelen op de bevaarbare waterwegen van kracht. Zo besliste de West-Vlaamse gouverneur dat er uit de bevaarbare waterlopen in het IJzerbekken enkel nog water gecapteerd mag worden voor drinkwatervoorziening en vee. In volledig West-Vlaanderen is eveneens een captatieverbod voor recreatief gebruik en mogen pleziervaartuigen enkel nog samen met beroepsvaartuigen door de sluis varen. Ook in de rest van Vlaanderen worden pleziervaartuigen en in sommige regio’s ook beroepsvaartuigen maximaal samen verschut.

De waterwegbeheerder breidt het captatieverbod op dit moment nog niet verder uit, maar dringt wel uitdrukkelijk aan op spaarzaamheid. Ze vraagt aan alle verbruikers om de captaties die op dit moment wel nog toegelaten worden te beperken tot het strikt noodzakelijke minimum. Indien de waterpeilen van de bevaarbare waterpeilen blijven dalen, zijn bijkomende maatregelen niet uitgesloten.

Laatste nieuws

Top