Brug van den Azijn negen maanden afgesloten

Brug van den Azijn negen maanden afgesloten

Vanaf 3 juli wordt de brug van den Azijn afgesloten voor alle verkeer. Deze brug tussen Deurne en Merksem wordt in het weekend van 15-16 juli afgebroken. Daarna starten de werken voor een nieuwe, hogere brug. “Zo verhogen we de capaciteit op onze belangrijkste watersnelweg”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

Brug van den Azijn negen maanden afgesloten

logo europese steun

Het Albertkanaal is de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Jaarlijks wordt maar liefst 40 miljoen ton aan goederen vervoerd via de binnenvaart over dit kanaal. Het Albertkanaal houdt zo nu al elk jaar twee miljoen vrachtwagens uit de file (achtduizend vrachtwagens per dag, élke dag). Meer en meer ondernemingen vinden de weg naar deze watersnelweg. En het Albertkanaal kan nog aantrekkelijker worden, als er iets wordt gedaan aan de beperkte doorvaarthoogte en -breedte onder de bruggen. Bredere en hogere bruggen bieden de binnenvaart en short sea shipping nog betere kansen. Daar wordt nu fors in geïnvesteerd. De binnenvaart vormt immers een uitstekend alternatief voor onze overvolle wegen. Alle bruggen over het Albertkanaal worden stelselmatig verhoogd om de binnenvaart als transportmodus te versterken.

“We verhogen brug na brug om het Albertkanaal nog aantrekkelijker te maken voor goederentransport”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet over de weg. Zo doen we met een ijzersterk alternatief de files krimpen”.

Momenteel hebben 31 van de 62 bruggen een doorvaarthoogte van 9,10 meter: de streefhoogte voor vierlagencontainervaart. De Vlaamse Waterweg nv heeft de ambitie om de overige bruggen tegen 2021 te herbouwen of aan te passen.

Ook de brug van den Azijn, de verbinding tussen de Bredabaan in Merksem en de Bisschoppenhoflaan in Deurne-Noord, moet worden verhoogd. Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug wordt de brug negen maanden afgesloten voor alle verkeer (van 3 juli 2017 t/m 31 maart 2018). Er wordt een omleiding voorzien via de Theunisbrug voor het wegverkeer, maar ook voor het busverkeer en voor de fietsers.

De Vaartkaai wordt drie maanden afgesloten voor het verkeer (op 15-16-17 juli en van 29 juli 2017 t/m 27 oktober 2017) Dit doen we om de brug veilig te kunnen afbreken en uit dienst gestelde leidingen te verleggen.

Wat houden de werken precies in?

De nieuwe metalen boogbrug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. De brug is een zogenaamde ‘generieke brug’: dit is een zelfde type brug die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt wordt. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 63 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de Vaartkaai (zijde Merksem) en de Merksemsesteenweg (zijde Deurne) en natuurlijk ook voor de jaagpaden/fietspaden onder de brug.

Daarna wordt de N130 heraangelegd met behoud van het huidige 2x1 rijstrokenprofiel. Bij de herbouw van de brug wordt ook bijzonder veel aandacht besteed aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Zo worden in beide richtingen opnieuw vrije busbanen aangelegd en komen er aan beide kanten van de rijweg vrijliggende eenrichtingsfietspaden en voetpaden.

Omleiding

De brug van den Azijn wordt voor alle verkeer afgesloten vanaf 3 juli 2017 t.e.m. 31 maart 2018. In onderling overleg met de stad Antwerpen, de betrokken politiezones en diverse andere partijen is een omleiding opgemaakt.

De afsluiting van deze brug heeft enkel gevolgen voor bus 33 van De Lijn. Een tweetal haltes worden tijdelijk niet bediend. 

Minder hinder

“Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben”, zegt gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts. We zorgen voor efficiënte omleidingen met duidelijke signalisatie zodat iedereen vlot op zijn bestemming geraakt. Deze plannen vindt u steeds op onze website.

Zachte weggebruikers kunnen altijd vlot en veilig hun route verderzetten. Zo wordt er een nieuwe asfaltlaag op de fietspaden van de Theunisbrug gelegd en komt er hier nieuwe verlichting.

Chris Danckaerts benadrukt: “Er wordt pas aan een nieuwe brug begonnen als de andere afgewerkt is. De werken voor de herbouw van de Theunisbrug worden dus pas aangevat nadat de nieuwe brug van den Azijn midden 2018 in gebruik is genomen. Zo zijn er steeds voldoende alternatieven voor elke bestemming en blijven handelaars en bedrijven ook bereikbaar.”

Meer informatie en de omleidingsplannen vind je hier.

Laatste nieuws

Top