Nieuwe wegbrug Wijnegem geplaatst

Nieuwe wegbrug Wijnegem geplaatst

Vandaag werd de nieuwe stalen boogbrug over het Albertkanaal in Wijnegem vakkundig op haar plaats gelegd. De bouw van deze wegbrug en later nog  een fietsbrug maken deel uit van het project om alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter. De bouw van de twee bruggen zal bovendien de verkeersveiligheid- en doorstroming verbeteren. 

Nieuwe wegbrug Wijnegem geplaatst

Met de afbraak van de ‘bananenbrug’ werd het Albertkanaal vanaf einde januari 2024 al bevaarbaar voor binnenvaart met vier lagen containers. Meteen het orgelpunt van het grootschalige project om alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen.  De vroegere brug maakt plaats voor twee nieuwe bruggen: een wegbrug uitsluitend voor het gemotoriseerd verkeer die iets meer richting Schoten komt te liggen en een afzonderlijke fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex. 

“Met de bouw van de nieuwe bruggen werd het Albertkanaal rendabeler voor watertransport, maar werd meteen ook in tal van steden en gemeenten de aansluitende weginfrastructuur verbeterd en creëerden we veilige en comfortabele oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers. Met de bouw van de twee nieuwe bruggen in Wijnegem is dat ook weer het geval. Een triple win voor onze samenleving. Vlaanderen investeert 44,2 miljoen euro (excl. btw) in deze veelomvattende werken”, belicht de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

De voorbije maanden werd heel wat voorbereidend werk gedaan. In januari werd de oude brug afgebroken. Ondertussen werden ook de landhoofden voor de nieuwe wegbrug gebouwd. De stalen boogbrug werd in het werkhuis van de staalconstructeur Aelterman klaargemaakt en afgelopen week via de waterweg van Gent naar Wijnegem gebracht. 

Op zondag 17 maart is de nieuwe wegbrug vakkundig op de landhoofden geplaatst zo’n 300-tal meter westelijker dan de oude brug. Zondagmorgen werd het ponton met de brug verplaatst richting de nieuwe landhoofden. Daar werd de brug op het ponton 90° gedraaid en opgevijzeld tot haar finale hoogte. Omstreeks 14u lag de nieuwe brug op de landhoofden.

De plaatsing van dit stalen gevaarte is geen evidente klus en het resultaat van nauwgezet voorbereidend werk en teamwork. Met de nodige precisie werd de 1100 ton zware boogbrug op haar definitieve plaats gelegd. Nu de brug op haar plaats ligt, kan ze verder worden afgewerkt zodat ze zonder tegenslag tegen juni  open kan voor het verkeer”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. 

De nieuwe wegbrug heeft twee rijstroken en twee onderhoudspaden en is voorbehouden voor het openbaar vervoer, auto’s en vrachtwagens. De stalen boogbrug steunt op betonnen pijlers. De vormgeving werd perfect afgestemd op de nabije omgeving. De brug is 118 meter lang met een overspanning tussen de beide pijlers van ca. 88 meter. Intussen is ook de voorbereiding gestart voor de bouw van de nieuwe fietsbrug”, vult Koen Anciaux, voorzitter van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv aan. 

Om maximaal fietscomfort te bieden is immers gekozen voor de bouw van een afzonderlijke fietsers- en de voetgangersbrug op nagenoeg dezelfde locatie als de huidige brug. Dankzij deze tuikabelbrug zullen fietsers en voetgangers vanaf 2026 de oversteek van het Albertkanaal volledig  gescheiden van  het gemotoriseerd verkeer kunnen doen. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en worden rustplatformen voorzien. 

De werken voor de nieuwe wegbrug (fase 1) worden uitgevoerd door de TM HYE - HENS.  De werken van fase 2 met de fietsbrug worden uitgevoerd door de  TM Artes Roegiers – Aelterman.
De kostprijs van het project bedraagt 44,2 miljoen euro (excl. btw).

Het grotere plaatje: verhoging bruggen Albertkanaal 
Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen vervoerd over het Albertkanaal wat het equivalent is van 2 miljoen vrachtwagens. Om de capaciteit van het kanaal verder te vergroten, verhoogde De Vlaamse Waterweg nv stelselmatig alle bruggen over het Albertkanaal tot een hoogte van 9,10 meter. Op die manier geven we onze binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met 4 lagen containers veilig en vlot varen. Deze extra troeven maken voor bedrijven de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief voor het transport over de weg.

Het Albertkanaal is een ongelooflijke economische troef, een economische slagader langs en op het water. Nu alle bruggen verhoogd zijn tot 9,10 meter biedt het Albertkanaal meer dan ooit opportuniteiten voor inlandterminals en bevrachters om in te zetten op vervoer over water. Dat betekent een stevige impuls voor de economie én een krachtig alternatief voor het wegtransport. 

Actuele informatie over de werken vind je hier.

Het projectteam

Laatste nieuws

Top