Nieuwe fase van start in Vilvoorde Watersite met aanleg Broekplein en deel kadeboulevard

Nieuwe fase van start in Vilvoorde Watersite met aanleg Broekplein en deel kadeboulevard

De Vlaamse Waterweg nv is gestart met de eerste fase van de werken aan het Broekplein en de aanleg van een volgend stuk kadeboulevard in het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen in Vilvoorde.
 

Nieuwe fase van start in Vilvoorde Watersite met aanleg Broekplein en deel kadeboulevard

Het nieuwe plein en de kadeboulevard vormen een belangrijk deel van het openbaar domein in het projectgebied 4 Fonteinen, tussen de Steenkaai en de Harensesteenweg. De aanleg van dit deel van het openbaar domein is cruciaal in de beleving van deze nieuwe woonontwikkeling. Het Broekplein zal doorlopen over de Zenne via de eerder al gebouwde brug.

In een latere fase zal het plein verder tot aan de Schaarbeeklei lopen. Die aanleg gebeurt nadat projectontwikkelaar Vilvoorde Development NV daar het eerste van enkele nieuwe gebouwen heeft opgericht.
De werken aan de huidige fase zouden klaar moeten zijn in juni 2018. De opdracht is gegund aan de firma Krinkels NV uit Londerzeel voor ruim 2,5 miljoen euro (excl. BTW). De financiering van het geheel gebeurt door De Vlaamse Waterweg nv en door de Stad Vilvoorde.

“Vlaanderen investeert in de waterwegen, zodat Vilvoorde meer dan ooit kan uitgroeien tot een stad aan het water”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Hopelijk leiden alle ontwikkelingen op en langs het water ertoe dat we onze waterwegen weer meer naar waarde gaan schatten”

“Voor het stadsbestuur is dit een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van dit deel van Watersite. Het nieuwe plein en de kadeboulevard zijn een fundamentele opwaardering van de nieuwe woonomgeving. Het Broekplein wordt eveneens het adres van de geplande school”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Watersite Vilvoorde: water brengt leven in de stad
De rechteroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde is een site waar enkele decennia geleden nog bloeiende nijverheid aanwezig was. Sedert de jaren tachtig van de vorige eeuw is deze nijverheid in verval geraakt en bleven de terreinen lang onbenut en dikwijls zwaar vervuild achter.

Rond het jaar 2000 groeide, met het vooruitzicht op de plannen om de Zenne weer zuiver te maken, onder de noemer ‘Watersite Vilvoorde’ de idee van een volledige herinrichting van het oude industriële gebied tussen het zeekanaal Brussel-Schelde en het stadscentrum van Vilvoorde. De hierrond uitgetekende globale stedenbouwkundige visie voorzag in het gebied tussen de Vlaanderenstraat en het Ringviaduct een gedurfde stedenbouwkundige ontwikkeling: het nieuwe stadsdeel 4 Fonteinen, opgevat als een echte uitbreiding van het stadscentrum met ruimte voor wonen, werken en groen.

In het zogenaamde Campusgebied tussen de Havenstraat en de Vlaanderenstraat, dat ondertussen gedeeltelijk werd gerealiseerd, ligt de focus op de herinrichting van de oude Zenne-arm, de volledige renovatie van het historische Tuchthuis en de ontwikkeling van 6 bouwkavels met appartementen, kantoren, winkels en horeca.

Voor het deelproject, in het deelgebied De Molens, werken de stad en De Vlaamse Waterweg nv momenteel samen met de privé-ontwikkelaar Matexi. Het terrein is erg omvangrijk en loopt van aan de Havenstraat tot (bijna) aan het Ringviaduct. Er komt veel aandacht voor stedelijk wonen in verschillende typologieën, maar ook voor kantoren, winkels en de functies die daarmee gepaard gaan, terwijl het project ook voorziet in de lokale vernieuwing van de oevers van de Zenne. 

Laatste nieuws

Top