Dringende herstellingen aan Scheldebrug Bornem-Temse

Dringende herstellingen aan Scheldebrug Bornem-Temse

Op 18 april starten dringende herstellingswerken aan de oude Scheldebrug Bornem-Temse op de N16 tussen Mechelen en Sint-Niklaas. Het verkeer zal tijdens de werken in twee richtingen over de nabijgelegen nieuwe brug worden geleid.  Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder, zeker tijdens de spits.

Dringende herstellingen aan Scheldebrug Bornem-Temse

De Scheldebrug Bornem-Temse werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Een inspectie bracht ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbaar gedeelte aan het licht. Om te vermijden dat de brug verdere schade zal oplopen en er gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer, is dringende herstelling noodzakelijk. Tot die conclusie kwamen experts van Expertise Beton en Staal (EBS) na onderzoek dat De Vlaamse Waterweg nv liet uitvoeren.

Snelheidsbeperking
Volgens de huidige planning start de onderhoudsaannemer van De Vlaamse Waterweg nv op 18 april met de herstellingswerken. Achter de schermen is de aannemer alvast gestart met de voorbereidingen. Als alles volgens planning verloopt, zullen de werken ongeveer 65 dagen duren.

In afwachting van de herstelling is het belangrijk dat de brug niet aan intensief verkeer wordt blootgesteld. Daarom wordt vanaf 6 maart tot aan het begin van de herstellingswerken een snelheidsbeperking van 30 km/h van kracht op de brug.

Herstellingswerken
Van 18 april tot 18 juni zal de onderhoudsaannemer de schade aan de stalen brugdekplaat herstellen. Tegelijk brengt hij een nieuwe antisliplaag en nieuwe belijning aan op het stalen brugdek. Ook zal hij de onderkant van het beweegbare gedeelte zandstralen en van een duurzame verflaag voorzien.

Omwille van de veiligheid zal de brug tijdens de werken niet toegankelijk zijn. Alle verkeer zal in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug Temse-Bornem worden geleid. De capaciteit ter hoogte van de Scheldekruising zal met andere woorden beperkt zijn.

“De werken zijn onvoorzien en uitstel is gezien de ernst van de schade geen optie”, zegt ir. Wim Dauwe afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv. “Hierdoor is afstemming met andere werven in de omgeving spijtig genoeg niet mogelijk. Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich ertoe om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te werken.”

De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers.

Scheepvaart
Voor de werken aan het beweegbaar gedeelte van de Scheldebrug Bornem-Temse plaatst de aannemer een stelling onder de brug. Hierdoor is het beweegbaar gedeelte gestremd voor scheepvaartverkeer en is er geen bediening van de brug mogelijk. Scheepvaart moet de doorvaart onder het vast gedeelte van de brug nemen.

Nauw overleg
Over de herstellingswerken wordt nauw overlegd met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de komende maanden ingrijpende werken uitvoert op de N41 in Temse, Hamme en Dendermonde.

Laatste nieuws

Top