Baggerwerken Kanaal Ieper-IJzer gestart

Baggerwerken Kanaal Ieper-IJzer gestart

De baggerwerken in het kanaal Ieper-IJzer gaan van start. De Vlaamse Waterweg nv heeft een aannemer de opdracht gegeven om vanaf de haven in Ieper naar de IJzer te baggeren. In een eerste fase zal 6.000 kubieke meter slib worden bovengehaald. Het gaat om een investering van 1,5 miljoen euro voor de scheepvaart en de waterhuishouding. De volgende jaren volgen allicht verdere baggerwerken. 

Baggerwerken Kanaal Ieper-IJzer gestart

De baggerwerken in het kanaal Ieper-IJzer gaan van start. De Vlaamse Waterweg nv heeft een aannemer de opdracht gegeven om vanaf de haven in Ieper naar de IJzer te baggeren. In een eerste fase zal 6.000 kubieke meter slib worden bovengehaald. Het gaat om een investering van 1,5 miljoen euro voor de scheepvaart en de waterhuishouding. De volgende jaren volgen allicht verdere baggerwerken.

De schepen in de haven van Ieper moeten tijdelijk een andere aanmeerplaats innemen tijdens de baggerwerken. De aannemer start op 6 november met het verwijderen van het slib op de bodem van het kanaal in de haven van Ieper. Dat gebeurt met een kraan op een drijvend ponton. Het slib wordt in beunbakken naar de oever gebracht en daar overgeladen om afgevoerd te worden naar het binnenland. De aannemers Braet nv en Ghent Dredging nv hebben ervaring met dit soort werk in een gebied met kans op aanwezigheid van oorlogsmunitie.

“Meer vervoer over het water is een belangrijk aspect van de verduurzaming van ons transport”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. “Om de overstap naar het water te overwegen, ook op de kleinere waterwegen, is een vlotte doorstroom en dus onderhoud belangrijk. Daarom voorzie ik in 2024 voor 7,5 miljoen euro aan baggerwerken. In Ieper gaan die nu van start. De volgende jaren zetten we met een recurrent investeringsbudget deze noodzakelijke werken op de IJzer en in de Westhoek verder.”  

De werken starten dit jaar aan de kop van het kanaal in Ieper. De aanbesteding voor de volgende fasen loopt. De uitvoering zal telkens plaatsvinden buiten het vispaai- en het toeristisch zomerseizoen.

“Aan deze werken is een heel traject voorafgegaan”, weet voorzitter Koen Anciaux van de Vlaamse Waterweg nv. “We hebben het budget voor de uitvoering van deze baggerwerken ook een jaar naar voor getrokken. Het is belangrijk dat de Ieperse haven gemakkelijk bereikbaar blijft en dat er een vlotte waterafvoer naar de IJzer gegarandeerd wordt.”

Het baggeren is noodzakelijk voor de scheepvaart en de waterafvoer. Door opgehoopt slib vermindert de diepte van het kanaal en de organismen in het slib zijn mee de oorzaak van eendenkroos en blauwalgen in het water. Die leiden dan weer vooral in de zomer tot vissterfte en problemen voor de scheepvaart.

“De jachthaven is een bijzondere plek in Ieper”, beklemtoont de Ieperse burgemeester Emmily Talpe. “Een site met ook nog veel potentieel, waar ondertussen de voorbereidingen zijn gestart om dat nog meer tot zijn recht te laten komen. Het baggeren is daarbij uiteraard een heel belangrijke stap. We zijn bijzonder tevreden dat De Vlaamse Waterweg de werken prioritair aanvangt. De voorbije jaren werden vanuit onze stad al heel wat inspanningen gedaan om kroos en blauwalgen te voorkomen. Deze grote werken zullen de situatie nu ten gronde aanpakken.”

Meer informatie

Foto van de start van de baggerwerken op 6 november 2023.

Laatste nieuws

Top