Werken nieuwe Denderstuw en -sluis in Aalst vorderen goed

Werken nieuwe Denderstuw en -sluis in Aalst vorderen goed

Op de Dender in Aalst gaat de bouw van een nieuw stuw-sluiscomplex en de herinrichting van oevers de eindfase in. “Vlaanderen investeert ruim 35 miljoen euro in dit project om de streek te beschermen tegen wateroverlast en om de bevaarbaarheid van de Dender te verbeteren”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Werken nieuwe Denderstuw en -sluis in Aalst vorderen goed

Op de Dender in Aalst bouwt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stuw en sluis die de bestaande zullen vervangen. Het nieuwe stuw-sluiscomplex komt een kilometer verder te liggen, vlakbij de spoorwegbrug. Door de komst van de nieuwe stuw zal het waterpeil van de Dender tussen de huidige en de nieuwe stuw dalen, waardoor de bodem verlaagd en de oever aangepast moet worden. Naast de stuw en sluis komt een nieuw bedieningsgebouw van waaruit de sluizen, de stuwen en andere beweegbare bruggen op de Dender bediend zullen worden. Het gebouw zal ook dienst doen als districtsgebouw van De Vlaamse Waterweg nv en krijgt een publiek uitkijkplatform.  

De werken naderen hun einde

Heel wat van deze werken en alles wat daarbij komt kijken, zijn reeds uitgevoerd of in uitvoering. Over ongeveer één kilometer zijn nieuwe, verstevigde oevers gebouwd tussen de nieuwe en de bestaande stuwsluis. Ook de betonwerken voor de nieuwe sluis en stuw zijn uitgevoerd. Intussen is de aannemer ook bezig met de staal- en elektromechanische werkzaamheden. Weldra kan ook de staalconstructie van de nieuwe stuw geïnstalleerd worden. De bestaand stuw die nog met schotbalken werkt wordt vervangen door geautomatiseerde klepbalgstuwen waardoor de waterregeling en de bedrijfszekerheid verbetert. De aannemer baggert momenteel ook het volledige pand tussen de bestaande en de nieuwe sluis.

Als alles verloopt zoals gepland kunnen de nieuwe sluis en stuw eind 2023 in gebruik genomen worden.

Daarna volgt nog de bouw van de nieuwe vispassage die het voor vissen makkelijker zal maken om voorbij de stuw en de sluis te zwemmen. Tot slot worden de oude stuw en sluis afgebroken.

Als onderdeel van de omgevingsaanleg voorziet De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met de stad Aalst ook  in de bouw van een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug. De brug zal een verbinding maken tussen de Erembodegemstraat en het stadspark op de ene oever, over de nieuwe stuw en sluis heen, naar het jaagpad naast de spoorweg op de andere oever.

Nieuwe stuwen als belangrijke stap in overstromingsbeheer Dender

Het water in de Dender stroomt heel traag en staat zelfs bijna stil in droge periodes. In regenperiodes kan het debiet heel snel oplopen en wordt het een snelstromende rivier. “Vandaag is de Dender bekend om haar overstromingsrisico. De nieuwe stuwen zullen ervoor zorgen dat we het waterpeil van de Dender optimaal kunnen regelen. Ze zijn cruciaal om op een gecontroleerde manier het water van de Dender af te voeren en zo overstromingen te voorkomen. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat er steeds voldoende waterdiepte is voor de scheepvaart”, belicht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 

Het overstromingsrisico beperken is voor De Vlaamse Waterweg nv altijd en overal een prioriteit en zeker ook in de Dendervallei. Door de vernieuwing van de stuwen en andere ingrepen zal de waterbeheersing van de Dender de komende jaren worden aangepakt en verbeterd”, benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.  

Jean-Jacques De Gucht, schepen van Openbare werken, Stadsvernieuwing en Mobiliteit: “Naast de doelstelling waterbeheersing van de Dender, om het overstromingsrisico te beperken, draagt het ook bij tot een betere economische exploitatie van de Dender in de toekomst. Door de Denderstuw en -sluis te  voorzien van een voetgangers- en fietsersbrug wordt de link gelegd tussen het jaagpad langs de Dender en het Stadspark nabij het stadscentrum in Aalst. Zowel voor de Aalstenaar als voor de fietsers en wandelaars uit de ruimere regio, het jaagpad loopt over Denderleeuw en Ninove tot in Geraardsbergen, wordt door deze brug de toeristisch aantrekkelijke route beter en veiliger bereikbaar. Het zal er zeker toe bijdragen om de mooie natuur- en recreatiegebieden langsheen de Dender met onder meer in Aalst het Gerstenbos, het stadspark en het Osbroek bos (opnieuw) te komen ontdekken en te verkennen. Dit  wordt ook een aangenaam en veilig alternatief om te voet of met de fiets de toeristische plekjes in die omgeving en het aangename winkelcentrum van onze Stad met zijn gezellige horeca zaken een bezoek te brengen.”

Laatste nieuws

Top