Weefmachineproducent Picanol kiest voor de modal shift naar binnenvaart

Weefmachineproducent Picanol kiest voor de modal shift naar binnenvaart

Een potentiële reductie van 604.800 kilometer op de Vlaamse wegen en 612 ton CO2 per jaar, dat is het resultaat van de modal shift die Picanol heeft uitgewerkt met huistransporteur Group-GTS, onder begeleiding van De Vlaamse Waterweg, Multimodaal.Vlaanderen en POM West-Vlaanderen. Het traject van Ieper naar de haven van Antwerpen gaat vanaf nu grotendeels via de binnenvaart.

Weefmachineproducent Picanol kiest voor de modal shift naar binnenvaart

Picanol, onderdeel van Tessenderlo Group, produceert hoogtechnologische weefmachines en verkoopt wereldwijd in meer dan 100 landen aan weverijen. 

Modal shift 

Vandaag gaan de exportgoederen geladen in containers van de productiesite in Ieper met de vrachtwagen naar de haven van Antwerpen of Zeebrugge om van daaruit wereldwijd te worden verscheept. In februari voerde Picanol twee multimodale testen uit. De lege containers worden opgehaald op de inland depot in Wielsbeke om vervolgens te worden geladen in Ieper. De volle exportcontainers worden nadien vanuit Ieper naar de River Terminal Wielsbeke gebracht om per binnenvaartschip naar de haven van Antwerpen te varen onder toeziend oog van terminaluitbater Delcatrans. 

Per roundtrip wordt er 180 kilometer minder gereden over de Vlaamse wegen, wat overeenkomt met een reductie van 61 kg CO2 over het ganse multimodale traject.  Daarmee is er reductiepotentieel van meer dan 60% van de wegkilometers en 44% CO2-uitstoot voor het bedrijf uit Ieper.

Kosten en transittijden niet langer een struikelblok

Picanol is reeds jaren begaan met het ecologisch en sociaal duurzaam uitbouwen van zijn  productieprocessen. Het duurzamer organiseren van het transport bleek echter geen evidentie. Uit de berekeningen die Multimodaal.Vlaanderen voor Picanol maakte in 2017 en 2019 bleek modal shift echter nog geen volwaardig alternatief. De transittijden tussen Ieper en Antwerpen waren te lang en de kosten te hoog.

Knap staaltje samenwerking 

In 2022 sloegen Group-GTS, De Vlaamse Waterweg, Multimodaal.Vlaanderen en POM West-Vlaanderen de handen in elkaar en namen de shift naar de binnenvaart voor Picanol opnieuw onder de loep. Uit die analyse  bleek dat door een toename van het aantal afvaarten op de River Terminal Wielsbeke er geen probleem meer is qua transittijd. Bovendien kan de multimodale transportkost de concurrentie met het wegtransport aan. Het voortransport tussen Ieper en Wielsbeke wordt georganiseerd en beheerd door Group-GTS, in nauwe samenwerking met River Terminal Wielsbeke. Om op een slimme manier lege kilometers te beperken en multimodale oplossingen te kunnen aanbieden, heeft Group-GTS hiervoor in 2022 een vierde business unit “Solutions & Sustainability” opgericht. Hierdoor tekent Group-GTS strategisch mee aan de verdere uitbouw van de vergroening van transportstromen, waarbij uittekenen snel wordt omgezet naar concrete acties.

In april lopen er extra transporten en worden verdere afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Het doel is om dit verder uit te breiden in het tweede kwartaal.

Opschaalpotentieel

Rederijen bepalen zelf aan welke terminal ze een inland container depot toekennen. Indien meer rederijen voor River Terminal Wielsbeke kiezen als inland container yard, dan vergroot dit ook de mogelijkheden voor Picanol en andere West-Vlaamse spelers. 
 

Laatste nieuws

Top