Vooruitstrevend webportaal voor de binnenvaart

Vooruitstrevend webportaal voor de binnenvaart

Vlaams minister Ben Weyts en De Vlaamse Waterweg nv stelden op 13 mei het nieuwe webportaal VisuRIS voor dat de binnenvaart een stuk transparanter en gebruiksvriendelijker zal maken voor waterweggebruikers en logistieke spelers. Het portaal moet een stimulans vormen om het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te laten stijgen.

Vooruitstrevend webportaal voor de binnenvaart

Logo europese steun

VisuRIS geeft binnenvaartondernemers en logistieke spelers toegang tot de River Information Services (RIS) of binnenvaartinformatiediensten. Dat zijn diensten die het verkeers- en vervoersproces optimaliseren, gebaseerd op onder meer elektronische navigatiekaarten, scheepvaartberichten en systemen voor elektronische informatie-uitwisseling tussen schip en autoriteit en autoriteiten onderling.

VisuRIS is overigens compatibel met andere haven- en verkeersmanagementsystemen dankzij het respecteren van de verschillende Europese RIS-standaarden.

Toegankelijk webportaal

“RIS-diensten bestaan al langer”, zegt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. “VisuRIS maakt ze echter veel meer toegankelijk, via een webportaal en een bijhorende mobiele app.”

“VisuRIS is dé tool voor de binnenvaart in de 21ste eeuw. De software berekent je vaarroute en houdt daarbij rekening met waterstanden, getijden, bedieningstijden en calamiteiten. Het actuele verkeersbeeld in VisuRIS helpt om het scheepvaartverkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. Als binnenvaartondernemers daarvoor de toelating geven, kan een verlader een schip volgen, of automatische meldingen ontvangen als de verwachte aankomsttijd in het gedrang komt. Dat maakt  het mogelijk om de binnenvaartplanning te optimaliseren.”

Vlaanderen als pionier

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts benadrukt het belang van VisuRIS voor de slagkracht van de logistiek in Vlaanderen. “Vlaanderen heeft de gezonde ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer op 20 procent te brengen. VisuRIS maakt de diensten en prestaties van de binnenvaart aantrekkelijker, bereikbaarder en efficiënter dan ooit tevoren. Dat is niet alleen prettig voor de binnenvaartondernemers, maar ook voor iedereen die met de binnenvaart in zee wil gaan.”

“Met de uitrol van VisuRIS is Vlaanderen een pionier in de Europese Unie. Onze technologie staat intussen te boek als best practice voor andere landen. En daar mogen we best trots op zijn!”

www.visuris.be

lancering van het VisuRIS portaal

Onze klantgerichte innovatie valt in de prijzen

Op donderdag 16 maart ontving De Vlaamse Waterweg nv twee awards voor deze nieuwe VisuRIS-app en website op de tweede editie van BeGeo in Brussel.

BeGeo is een beurs georganiseerd door het Nationaal Geografisch Instituut in samenwerking met onder meer Agoria. Het evenement richt zich tot iedereen die actief is in het geo-domein of iets met geo-informatie doet.

Voor de eerste keer werden tijdens de beurs de GEO Spatial Awards uitgereikt.  Deze onderscheidingen zijn een initiatief van de organisatoren van BeGeo in samenwerking met AM/FM GIS Belux en Flagis. Ze bekronen projecten in de sector voor hun innovatieve karakter, hun economisch potentieel of de mate waarin ze de overheidswerking verbeteren en de impact op de gebruikers vergroten.

Van de vier awards die werden uitgereikt, mocht De Vlaamse Waterweg nv er maar liefst twee in ontvangst nemen: de publieksprijs en de prijs voor het beste overheidsproject.

Laatste nieuws

Top