Vacature vergroeningsconsulent

Vacature vergroeningsconsulent

Het Koninklijk Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren (ITB) is op zoek naar een ervaren en deskundige vergroeningsconsulent om de binnenvaartsector in heel België te versterken.

Vacature vergroeningsconsulent

Functieomschrijving: 
Om de binnenvaartsector op het terrein verder te versterken met het oog op duurzaamheid is het ITB op zoek naar een vergroeningsconsulent om ter beschikking te stellen aan de binnenvaartondernemers in heel België. Daarnaast zal de consulent een actieve rol spelen in het bevorderen van kennisoverdracht en sensibilisatie met betrekking tot vergroening en verduurzaming binnen de sector.
De kernverantwoordelijkheid van deze rol is gericht op het verminderen van zowel het brandstofverbruik door efficiënter varen als de emissies door de implementatie van nieuwe brandstof- en motortechnologieën, dit alles in rechtstreekse samenwerking met binnenvaartondernemers. Direct aangestuurd vanuit het ITB, zal de consulent ervoor zorgen dat alle acties in lijn zijn met het internationaal, Europees, nationaal en/of regionaal (bv. Green Deal Binnenvaart Vlaanderen, Stratégie régionale de Mobilité des Marchandises (SRM/M) beleid. 

Verantwoordelijkheden:

 • Sensibilisering en eerste lijnondersteuning binnenvaartondernemers vergroening.
 • Directe advisering binnenschipper naar efficiënt brandstofverbruik.
 • Directe advisering binnenschipper naar hermotorisatie/nabehandelingsystemen en alternatieve brandstoffen.
 • Directe advisering naar mogelijkheden tot financiële ondersteuning bij de verschillende gewesten en andere niveaus (bv. Europees - Cinea, Innovation Fund, Interreg) met de bijhorende randvoorwaarden (bv. minimumaantal vaardagen)
 • Scheepsaudit naar vergroening en verduurzaming:
  • Nautische en propulsie aspecten;
  • Vaar- en trajectprofielen;
  • Performanties;
  • Emissie-indicatoren (toxisch en GHG);
   • g/kWh;
   • g/Tkm.
 • Ondersteuning administratieve formaliteiten schippers:
  • Subsidieaanvragen;
  • Rapporteringsvragen ESG;
  • Certificeringaanvragen.
 • Pleitbezorger en tussenpersoon bij subsidie-verlenende instanties.
 • Resultaatrapportering naar hoger liggend niveau.
  • Emissie-database ITB/historiek
 • Communicatie/testimonials bij events.

Vereisten:

 • Affiniteit met de karakteristieken van de binnenvaart en mogelijks kennis van de sector.
 • Onderlegd naar nautische en technische aspecten binnenvaart.
 • Onderlegd naar vergroening/verduurzaming van de binnenvaart in de brede zin van het woord (ruimer dan enkel motor- en propulsietechnologie).
 • Vertrouwd met zowel het businessmodel van de individuele binnenschippers als grotere binnenvaartoperators.
 • Sterk resultaatgericht en communicatief.
 • Neutraal m.b.t. technologie binnen de businesscase van elke binnenvaartondernemer.
 • NL/FR

Hoe solliciteren: Stuur je CV en een beknopte motivatiebrief naar itb-info@itb-info.be. Vermeld hierbij als emailonderwerp ‘Sollicitatie Vergroeningsconsulent’.
 

Laatste nieuws

Top