Twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal in Wijnegem

Twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal in Wijnegem

In Wijnegem wordt de brug over het Albertkanaal aan de Turnhoutsebaan vervangen door twee nieuwe bruggen: één wegbrug uitsluitend voor het gemotoriseerd verkeer die iets meer richting Schoten komt te liggen en een aparte fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex. “Deze bruggen vormen het sluitstuk van de verhoging van de 62 bruggen over het Albertkanaal. Bij het einde van de werken kunnen de eerste containerschepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen en bieden we een duurzaam alternatief voor het goederentransport op de weg. Daarnaast zorgen we er in Wijnegem ook voor dat fietsers veilig en comfortabel het kanaal kunnen oversteken. Twee vliegen in één klap dus”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Twee nieuwe bruggen over het Albertkanaal in Wijnegem

De Vlaamse Waterweg nv is begin dit jaar gestart met de werken voor de bouw van een nieuwe wegbrug aan de Turnhoutsebaan over het Albertkanaal. Tijdens de bouw blijft de huidige brug zo lang mogelijk beschikbaar voor het verkeer. De gloednieuwe autobrug komt immers een 300-tal meter westelijker te liggen. 

Een belangrijke doelstelling van het project is het verbeteren van het fietscomfort voor fietsers die het Albertkanaal oversteken. Om hier maximaal aan tegemoet te komen is gekozen voor de bouw van een afzonderlijke fietsers- en de voetgangersbrug op nagenoeg dezelfde locatie als de huidige brug. “Over deze tuikabelbrug zullen fietsers en voetgangers de oversteek tussen Wijnegem en Schilde vanaf begin 2025 volledig  gescheiden doen van het gemotoriseerd verkeer. Op de fietsbrug komt een fietspad met een breedte van 4 m en een voetpad van 3 m. Om het fietscomfort te verzekeren is de helling naar de fietsbrug beperkt tot 4% en worden er rustplatformen voorzien”, aldus minister Lydia Peeters.

Aan beide kanten van het Albertkanaal worden er sinds 9 januari 2023 oeverwerken uitgevoerd. De oevers moeten worden aangepast met nieuwe kaaimuren in functie van de landhoofden voor de nieuwe bredere en hogere wegbrug. De werfzones bevinden zich op rechteroever aan de Albertkanaalbaan ter hoogte van de Groenstraat en op linkeroever tussen de flauwe bocht van de Turnhoutsebaan en het kruispunt van de Kanaalstraat met de Kraaidijk. 

Als lokaal bestuur hebben we tijdens het voortraject veel aandacht gevraagd voor de gevolgen van de werken op inwoners en bedrijven in Wijnegem. Ook nu de bouw van de bruggen van start gaat, zullen we er op blijven toezien dat de hinder zo beperkt mogelijk wordt gehouden,” vertelt burgemeester Leen Wouters. 

Albertkanaalbaan onderbroken voor auto’s vanaf midden maart en voor fietsers vanaf eind maart
Tot nu toe kon het fiets- en autoverkeer de werfzone op rechteroever nog passeren via de Albertkanaalbaan. Vanaf midden maart is de doorgang voor gemotoriseerd echter niet meer mogelijk en geldt een omleiding via de Houtlaan en de Turnhoutsebaan. 

Fietsers kunnen voorlopig wel nog de Albertkanaalbaan gebruiken, maar moeten vanaf eind maart een omleiding volgen. Het gaat om een korte lus via het fietspad vanaf de Oude Turnhoutsebaan, de ’s Gravenwezelsteenweg en de Groenstraat. Deze route geldt tot de zomer in beide richtingen. 

Infomoment op donderdag 9 maart
De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Wijnegem sloegen de handen in elkaar voor de opmaak van een extra-editie van de ‘ ‘Info Wijnegem’. Deze  viel reeds in de brievenbussen en vertelt in woord en in beeld alles over het project en de bouw van de nieuwe kanaalbruggen.

De brochure bevat tegelijk een uitnodiging voor de infomarkt op donderdag 9 maart 2023. Tussen 17.00 en 20.00 uur is iedereen doorlopend welkom in de agora van ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 in Wijnegem. Meer info is trouwens ook te lezen op www.vlaamsewaterweg.be/brug-wijnegem.

De brug in Wijnegem is laatste project van 62 bruggen
De werken kaderen binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. 

Inmiddels zijn al 60 van de 62 bruggen verhoogd tot 9,10 meter en zijn de laatste twee projecten in uitvoering. “Het gaat om de spoorbrug in Herentals waar de werken in de 1ste helft van vorig jaar zijn gestart. En tenslotte deze brug in de Turnhoutsebaan in Wijnegem, die vervangen wordt door twee nieuwe bruggen”, vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv trots. “De hogere doorvaarthoogte garandeert vlot scheepvaartverkeer. Zo wordt het Albertkanaal toegankelijk voor moderne schepen met vier containerlagen. Deze extra troeven maken voor bedrijven de vaarweg een nog aantrekkelijker alternatief voor het transport over de weg.”

De werken voor de nieuwe wegbrug (fase 1) worden uitgevoerd door de TM HYE HENS.  De werken van fase 2 met de fietsbrug worden uitgevoerd door de  TM Artes Roegiers – Aelterman.
Kostprijs van het project wordt geraamd op 44,2 miljoen euro (excl btw). 

Laatste nieuws

Top