Renovatie Lindekensbrug gaat verder vanaf april 2024 - Update

Renovatie Lindekensbrug gaat verder vanaf april 2024 - Update

Update 29 maart 2024: Als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden zullen de werken begin april niet opstarten. 

De renovatiewerken aan de Lindekensbrug (ook gekend als Motjesbrug) in Lievegem gaan verder in april 2024. Bij gunstige weersomstandigheden wordt de bovenkant van de brug afgewerkt. Tijdens de werken zal de brug voor alle weggebruikers afgesloten zijn. Om de hinder te beperken, werden de werken tijdens de paasvakantie ingepland.

Renovatie Lindekensbrug gaat verder vanaf april 2024 - Update

De werken voor het aanleggen van nieuwe voet- en fietspaden bleken complexer dan aanvankelijk gedacht. De brug krijgt daarom een diepgaande renovatie. In maart 2023 nam De Vlaamse Waterweg nv het dossier over van de gemeente Lievegem. 

De werken die op Paasmaandag 1 april 2024 starten, houden het aanbrengen van de harslaag over de hele breedte van de brug in. Om dit te kunnen uitvoeren, worden ook de leuningen verwijderd. De aanloopwegenis naar de brug krijgt terzelfdertijd een nieuwe asfaltlaag. De werken zouden 2 weken duren. Al die tijd zal de brug voor alle gebruikers, ook fietsers en voetgangers afgesloten zijn. 

Het aanbrengen van de harsen kon niet tijdens de wintermaanden. Als de temperaturen voor de duur van het aanbrengen en drogen minimum 5° Celcius bedragen en het de hele tijd droog blijft, kunnen de werken uitgevoerd worden. In het andere geval, worden de werken verdaagd naar begin juli. 

De laatste fase van de werken zal in het najaar 2024 worden uitgevoerd. Het gaat om werken aan de onderbouw van de brug. Deze werken brengen geen hinder voor het wegverkeer mee. Omdat de scheepvaart wel gestremd zal zijn, worden deze werken na het pleziervaartseizoen uitgevoerd.

Laatste nieuws

Top