Nieuwe Kruispoortbrug als hefboom voor transformatie R30-verkeersknoop

Nieuwe Kruispoortbrug als hefboom voor transformatie R30-verkeersknoop

De startnota voor de nieuwe Kruispoortbrug in Brugge is goedgekeurd. De noodzakelijke vervanging van de brug werd aangegrepen om er de volledige verkeersknoop op de Brugse ring (R30) te ontwarren. Door de nieuwe brug 90 meter stroomopwaarts op te schuiven is er zowel winst op de weg als op het water. De nieuwe brug komt in het verlengde van de Maalse Steenweg en zal zowel voor het gemotoriseerd verkeer dat het centrum in- als uitrijden dienen. De andere brug die aansluit op de middeleeuwse Kruispoort wordt voorbehouden voor voetgangers en fietsers.

Nieuwe Kruispoortbrug als hefboom voor transformatie R30-verkeersknoop

Nadat de zuidelijke Kruispoortbrug in de herfst 2016 onherstelbaar defect raakte, werd een vervangbrug geïnstalleerd. Dat loste de grootste verkeersellende op en gaf de tijd om een grondige studie te maken voor een nieuwe brug te bouwen. Van in het begin werd een nieuwe definitieve brug binnen de 10 jaar in het vooruitzicht gesteld. De tijdelijke brug beperkte de verkeersproblemen door de defecte brug maar los van het esthetische was duidelijk dat er aan de kruispoort nog meer uitdagingen waren. Voor alle weggebruikers is de huidige verkeersknoop er zeer complex. Als fietsers zie je niet welke richting je uit moet. Daarnaast is het een belangrijke toegangspoort tot het historische stadscentrum en tot de deelgemeente Sint-Kruis. De ruimtelijke kwaliteit is er nu ver te zoeken. 

De combinatie van de twee bruggen is ook nautisch een obstakel. De bruggen liggen in een bocht en de brughoofden creëren een versmalling waardoor schepen er moeten manoeuvreren en dat houdt risico’s in. De schepen kunnen de bruggen maar stapvoets passeren waardoor het verkeer op de weg stropt. De combinatie van de situatie op de weg en het water leidt tot de beruchte bruggenmiserie. Er bleek nood aan een globale aanpak. Het studiegebied breidde uit van louter de brug naar de hele omgeving. Alle projectpartners waaronder De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen & Verkeer en het stadsbestuur van Brugge zochten samen met het studiebureau Sweco met een open vizier naar een win-winsituatie. De oplossing is het herpositioneren van de brug en het herinrichten van het kruispunt. Het plan zorgt ook voor een opwaardering van  het openbaar domein rond de historische stadspoort, meer veiligheid voor fietsers, betere doorstroming en hogere verkeersveiligheid op de toegangspoort naar het Brugse centrum en Sint-Kruis. 

Het goedgekeurde concept dat in de startnota is beschreven, is gestoeld op de volgende principes:

  • de nieuwe zuidelijke Kruispoortbrug situeert zich op een grotere afstand tot de middeleeuwse stadspoort, wat een landschappelijke verbetering inhoudt en de mogelijkheid creëert om de tijdelijke brug te behouden tijdens de bouw van de nieuwe brug;
  • de grotere afstand tussen de beide kruispoortbruggen betekent een optimalisatie van de vaarweg waardoor de schepen veiliger en vlotter zullen kunnen passeren met een winst voor de wachttijden voor het wegverkeer;
  • om de landschappelijke impact te beperken wordt gekozen voor een met de modernste technieken aangedreven tafelbrug waarvan het ca. 30 tot 35 meter lange brugdek horizontaal gedragen wordt door vier cilinders die in gesloten toestand in de grond zakken, in plaats van een basculebrug 
  • waarbij het brugdek in geopende toestand hoog boven de stadpoort en de bomen op de vesting zou uittorenen en daarmee conflicteren met de Unesco-kernkwaliteiten;
  • de noordelijke kruispoortbrug aan de stadspoort enkel toegankelijk zal zijn voor fietsers en voetgangers waarbij de relatie tussen Sint-Kruis (Moerkerkse Steenweg) en het centrum (Langestraat) via een groenzone wordt hersteld en de Kruispoort als monument en Unesco-kroonjuweel wordt opgewaardeerd;
  • tussen de R30 en de bewoning Sint-Kruis ontstaat een grote groenzone die als kwalitatieve buffer kan ingericht worden en die de ruimtelijke en verkeerskundige breuk tussen centrum en Sint-Kruis die vandaag bestaat zal afzwakken;
  • de lichtenregeling wordt maximaal conflictvrij geregeld.
Concepttekening van de nieuwe situatie.

Op het kruispunt van de R30 wordt het aantal rijvakken tussen de Maalse Steenweg (N9) en de Moerkerkse Steenweg flink gereduceerd. Nu het concept vast staat, kan het verder worden uitgewerkt. De volgende maanden zet het Agentschap Wegen & Verkeer in samenwerking met de andere projectpartners stappen richting een voorontwerp. Daarbij onderzoeken ze in detail onder meer uit hoe de toekomstige lichtenregeling kan werken, waar de rioleringen en de nutsleidingen gaan lopen en verkennen ze de fasering van de werken. Van in het begin houden ze rekening met minder-hinder-maatregelen.

Er is voorzien om het voorontwerp of de projectnota begin 2025 af te ronden waarna het detailontwerp kan worden uitgewerkt, de omgevingsvergunning wordt aangevraagd en een aannemer wordt aangesteld. Bij het meest gunstige verloop kan de schop in 2026 in de grond. 

De studies voor de opmaak van de startnota werd binnen het Seine-Schelde-project medegefinancieerd door de Europese Unie.

Laatste nieuws

Top