Dijken in de Westhoek houden voorlopig stand

Dijken in de Westhoek houden voorlopig stand

De dijken in de Westhoek houden voorlopig stand. Dat is de conclusie vrijdag van de provinciale crisiscel en De Vlaamse Waterweg. De dijken staan de jongste dagen onder druk door de toevloed van water maar ze houden stand. Teams van De Vlaamse Waterweg inspecteren de dijken continu. Waar nodig worden ze met behulp van de hulpdiensten of aannemers verhoogd. Zwaktes en kleine bressen worden snel opgespoord en hersteld. Een grote groep deskundigen is al verschillende dagen en nachten onophoudelijk in de weer om bijkomend onheil te vermijden. De waterbeheerders sturen op de centimeter om het aanwezige water zo snel als mogelijk af te voeren via Nieuwpoort, Duinkerke en Oostende. Het ganse waterwegennet wordt tot de limieten benut. De neerslaghoeveelheden zijn extreem.

Dijken in de Westhoek houden voorlopig stand

De winterdijk

Na de overstromingen in 1993 werd met 15-partners een akkoord gesloten voor de realisatie van een bufferbekken in de Blankaart. De aanleg van de winterdijk van 7 kilometer maakt daar deel van uit. De dijk zorgt dat het water dat vanuit Frankrijk en de Poperinge komt, vertraagd kan worden afgevoerd. De gefaseerde aanleg van de dijk werd in 2021 voltooid

Bij hoge debieten door een langdurige of hevige neerslagperiode, is de directe afvoercapaciteit van de IJzer ontoereikend. Stroomopwaarts in de Blankaart wordt dan een deel opgevangen en gebufferd tot er een drogere periode volgt en het water gecontroleerd kan worden afgevoerd. Het verval van de IJzer tussen de Franse grens en Nieuwpoort is amper 1 meter. De stroming is daardoor doorgaans beperkt. Door de bouw van de winterdijk kan het water dat niet onmiddellijk via de IJzer weg kan, gecontroleerd gebufferd worden tot een hoogte van 5 meter TAW (referentiepunt van het zeeniveau in Oostende).

De winterdijk beschermt een landbouwgebied met stallen en woningen. Daarrond bevindt zich een overstroombaar gebied van 415 ha. Dat bestaat uit natte natuur. Dit gebied, met peilbeheer, is eigendom van of is in beheer van het Agentschap Natuur & Bos, Natuurpunt en landbouwers. Een stuurgroep onder voorzitterschap van de gouverneur waakt over het geheel.

Momenteel vervult de winterdijk zijn functie volledig maar door de extreem hoge wateraanvoer vanuit Frankrijk, zit het Blankaartgebied vol. Het gaat om meer dan 70 miljoen kubieke meter water.

Pompen

De voorbije dagen kon van de totale wateraanvoer op de IJzer stroomopwaarts Fintele bij laag tij op zee een derde afgevoerd worden in Nieuwpoort, Duinkerke en Oostende. Twee derden werd zodra noodzakelijk gecontroleerd gebufferd in de Blankaart. Het meeste water wordt in Nieuwpoort nog steeds afgevoerd door de stuwen en de open sluizen bij laag water. De pompcapaciteit is een aanvulling.

Laatste nieuws

Top