Albertkanaal klaar voor 4-lagen containervaart - Een historische mijlpaal voor Vlaanderen en binnenvaart

Albertkanaal klaar voor 4-lagen containervaart - Een historische mijlpaal voor Vlaanderen en binnenvaart

Vandaag vierde De Vlaamse Waterweg nv een cruciale mijlpaal voor de verdere groei van de binnenscheepvaart via het Albertkanaal. Sinds 2007 werden niet minder dan 50 bruggen verhoogd tot een doorvaarthoogte van 9,10 meter. Na de afbraak van de brug in Wijnegem vorige week werd vandaag met een maidentrip meteen duidelijk gemaakt dat containerbinnenvaart met vier lagen thans mogelijk is. Het Albertkanaal wordt zo meer dan ooit een watersnelweg tussen zeehavens en het hinterland.

Albertkanaal klaar voor 4-lagen containervaart - Een historische mijlpaal voor Vlaanderen en binnenvaart

Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar – het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens – is het Albertkanaal economisch de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Goed voor meer dan 50% van het binnenvaartvervoer in Vlaanderen. Het kanaal is een cruciale hinterlandverbinding voor Port of Antwerp-Bruges en maakt deel uit van het Europese kernnetwerk. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt het belang van de opwaardering voor mobiliteit én klimaat. “Het Albertkanaal is een ongelooflijke economische troef, een economische slagader langs en op het water. Nu alle bruggen verhoogd zijn biedt het Albertkanaal meer dan ooit opportuniteiten voor inlandterminals en bevrachters om in te zetten op vervoer over water. Mijn waardering voor de realisatie van dit ambitieuze project gaat in de eerste plaats naar De Vlaamse Waterweg die bij de herbouw van de bruggen niet enkel oog had voor de doelstelling van de binnenvaart maar projecten realiseerde die ook een zegen zijn voor weggebruikers en fietsers en sommige zelfs voor de fauna. De uitstekende samenwerking met 24 steden en gemeenten, met Infrabel, AWV en tal van andere instanties was hierbij essentieel.”

Een ge(s)laagd project
De Vlaamse Waterweg nv verhoogde niet enkel de doorvaarthoogte maar vergrootte ook de kanaalbreedte ter hoogte van de bruggen wat de veiligheid en vlotheid van alle binnenvaart ten goede komt.

"Het was een  boeiend en intensief traject over heel wat jaren maar wat we realiseerden spreekt dan ook tot de verbeelding. Op het grondgebied van 24 steden en gemeenten realiseerden we 50 brugprojecten die ware landmarks zijn. Wegbruggen, spoorbruggen en fietsbruggen die beantwoorden aan alle ontwerp- en comforteisen. Een titanenwerk in uitstekende samenwerking tussen overheden, aannemers en ontwerpers. De bouw van een wegbrug en fietsbrug in Wijnegem  is het sluitstuk van dit indrukwekkende traject”, klonk het tevreden bij Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Koen Anciaux, voorzitter van de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv: “Door de verhoging van de bruggen krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal betere kansen en de verruiming van de kanaalbreedte maakt dat binnenvaart nog veiliger en vlotter kan. Een grotere vervoerscapaciteit, verhoogde veiligheid en vlottere scheepvaart zijn verenigd in dit ene project. Het rendement van containerbinnenvaart neemt beduidend toe wat een boost moet geven aan een verhoogde modal split ten gunste van de binnenvaart.” 

In totaal heeft de waterwegbeheerder sinds 2007 maar liefst 50 bruggen aangepakt door ze te vervangen of aan te passen. In 2012 kreeg het Albertkanaal de eer om opgenomen te worden in het Ten-T programma van de Europese waterwegen. Deze Europese erkenning en financiële steun zorgde voor een eerste versnelling van het project. 

De publieke private samenwerking voor de verhoging van 15 bruggen zorgde voor een tweede boost. “Het project was niet enkel een sterk staaltje op technisch vlak. De Vlaamse Waterweg kon dankzij sterke dossiers rekenen op heel wat Europese financiering en dankzij creativiteit werden 15 bruggen gerealiseerd via 2 PPS-projecten. Op die manier hielden we het totale project voor het verhogen van de bruggen op schema. De publiek-private samenwerkingen en de steun van Europa hebben ons in staat gesteld om in recordtijd de bruggen te verhogen”, vertelt gedelegeerd Chris Danckaerts. “Vandaag blikken we terug op een ge(s)laagd project! We zijn ervan overtuigd om zo nog meer ondernemingen te overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten.”

Bekijk hier de  projectfilm, compilatiefilm over de werken en getuigenissen. 

groepsfoto

Foto links naar rechts: Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv; Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Christian Faure, Head of seconded unit CINEA, EU en Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

logo met steun van europa

Laatste nieuws

Top