Missie en visie

Missie

“Wij beheren en ontwikkelen onze waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen.”


Visie

“Uw betrouwbare partner voor een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.” 


Onze ambities zijn helder:

 • Meer binnenvaart voor een vlotter Vlaanderen.
  We schuiven de waterweg prominent naar voren als een volwaardige en aantrekkelijke vervoersmodus. De binnenvaart houdt jaarlijks maar liefst 3,5 miljoen vrachtwagens van de weg, dat cijfer willen we elk jaar met 100.000 vrachtwagens ambitieus zien groeien. We optimaliseren het waterwegennetwerk tot een naadloze schakel in een alles-in-één logistiek netwerk via de weg, het spoor én het water! Zo vindt de klant een optimale combinatie van op elkaar aansluitende transporten.
   
 • Toekomstgericht investeren en innoveren.
  Door investeringen in infrastructuur en in watergebonden bedrijventerreinen geven we perspectief en ruimte aan ondernemerschap op en langs het water. We zetten volop in op innovatieve vervoers- en overslagconcepten en op partnerships met toegevoegde waarde. We investeren en innoveren voor een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet.
   
 • Waterbeheersing voor een veilig Vlaanderen.
  We investeren verder in de duurzame beveiliging tegen overstromingen en bieden ook bij watertekorten oplossingen voor scheepvaart, drinkwaterproductie en proces- of koelwater.
   
 • Water(wegen), bron van leven én beleving.
  We zetten volop in op de multifunctionaliteit van onze waterwegen. We produceren energie uit waterkracht, bieden ruimte aan recreatie en toerisme en hebben bij onze projecten voortdurend aandacht voor ecologie en landschappelijke impact.

Laatste nieuws

Top