Droogtemaatregelen: actueel

Droogtemaatregelen: actueel

Bij een aanhoudende droogte stellen waterbeheerders, waterbedrijven en andere overheidsdiensten alles in het werk om de impact van de droogte te verminderen. In dit nieuwsbericht vind je informatie en updates over de impact van de droogte op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.

Droogtemaatregelen: actueel

Actuele maatregelen bevaarbare waterwegen

In heel Vlaanderen nemen we preventieve maatregelen om spaarzaam om te gaan met water en het toegankelijk te houden voor iedereen. 

Naast deze preventieve ingrepen zijn momenteel onderstaande effectieve maatregelen van kracht op de bevaarbare waterwegen als gevolg van de droogte. Dit overzicht wordt continu geactualiseerd.
Bijkomende informatie: bij een diepgangbeperking kan een schip minder diep in het water liggen, omdat het waterpeil lager staat dan gewoonlijk. Schippers moeten hiermee rekening houden.

Limburg en Antwerpen

Albertkanaal en Kempische kanalen: watervangen voor natuur en landbouw werden verminderd naar 50%.

De sluiscomplexen van Olen, Ham, Hasselt en Diepenbeek op het Albertkanaal zijn uitgerust met gecombineerde waterkrachtcentrales-pompinstallaties die elektriciteit genereren in tijden van wateroverschot. Bij waterschaarste kunnen ze als pompinstallaties functioneren waardoor grote hoeveelheden water weer opwaarts gepompt worden. Zo ver zijn we nog niet maar in eerste instantie wordt de werking als waterkrachtcentrale uitgeschakeld.
 
Op de andere sluizencomplexen van het Albertkanaal (Genk en Wijnegem) is zo’n vaste gecombineerde waterkrachtcentrale-pompinstallatie nog niet geïnstalleerd. Daar werd beslist om alvast preventief mobiele pompinstallaties te plaatsen. Indien nodig, kunnen deze dan snel in gebruik genomen worden.

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Vlaams-Brabant


Je kan de actuele droogtetoestand raadplegen op waterinfo.be.

Voor meer informatie over andere maatregelen kan je terecht op vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

Een overzicht van captatielocaties vind je op de pagina watercaptaties. Tijdens lange periodes van droogte kan het waterpeil op de waterlopen dalen. Als dit waterpeil te fel zakt, dan kan er een verbod komen om water uit die waterloop te onttrekken. Dit wordt een captatieverbod genoemd. Enkel de gouverneur kan zo'n captatieverbod wegens droogte instellen of opheffen. Bij blauwalgen kunnen ook burgemeesters een captatie- en/of recreatieverbod instellen.


 

Laatste nieuws

Top