UPDATE - Kans op kritieke overstromingen

UPDATE - Kans op kritieke overstromingen

Update - donderdag 16 november 2023 - 10 uur

Er worden op korte termijn, buiten het IJzerbekken, geen kritieke overstromingen verwacht vanuit de waterlopen in beheer van De Vlaamse Waterweg.  

UPDATE - Kans op kritieke overstromingen

Bericht van woensdag 15 november 2023 - 19 uur

De neerslag op donderdag kan voor nieuwe hoge waterstanden met kritieke overstromingen leiden vanuit de Leie en de Toeristische Leie. 

De neerslag van donderdag zal zorgen voor een nieuwe toename van de afvoer op de Leie in Menen. De verwachting is een debiet van 170-190m³/s tegen vrijdagmiddag. Afwaarts in Machelen wordt een afvoer van 240-260m³/s verwacht. Dit zal aanleiding geven tot hogere peilen op de Leie. In Machelen wordt een waterpeil van 7.5-7.7m TAW verwacht, in Deinze 7.4-7.6m TAW. Hier kunnen kritieke overstromingen optreden. In Sint-Martens-Latem 6.8-7m TAW wordt een overschrijding van de waakdrempel verwacht, zonder kritieke overstromingen. Maar waakzaamheid is geboden.

In Lokeren, afwaarts op de Tij-Durme is het peil sterk verhoogd door pompwerking. Het peil fluctueert tussen 7.3-7.4mTAW waarbij de alarmdrempel van 7.3mTAW licht overschreden is. Problemen worden er niet verwacht.

Op de Demer zorgt de gevallen en verwachte neerslag voor een stijging van de afvoer tot ca. 50-55 m³/s te Aarschot. Er wordt momenteel extra afgevoerd om de verwachte neerslag van donderdag opwaarts te kunnen bufferen (Schulen/Webbekom). De neerslag van donderdag kan zorgen voor overschrijding van de waakdrempels tegen vrijdagavond. Problemen worden er niet verwacht.

Meer info op www.waterinfo.be

Laatste nieuws

Top