Tijdelijke Kruispoortbrug I in Brugge: laatste stand van zaken

Tijdelijke Kruispoortbrug I in Brugge: laatste stand van zaken

De installatie van de tijdelijke, beweegbare Kruispoortbrug I wordt volop voorbereid. De verschillende onderdelen van de brug worden momenteel in het staalatelier geproduceerd. In november worden alvast enkele voorbereidende werken uitgevoerd. De installatie op terrein staat rond half december gepland. Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug voor het einde van dit jaar open voor het verkeer. 

Tijdelijke Kruispoortbrug I in Brugge: laatste stand van zaken

De Kruispoortbrug I in Brugge werd eind vorig jaar weggehaald na vaststelling van ernstige schade. In het kader van het project Stadsvaart komt er in de toekomst een nieuwe brug. In afwachting van de komst van deze nieuwe brug installeert De Vlaamse Waterweg nv een tijdelijke, beweegbare brug over het kanaal Gent-Oostende op dezelfde locatie als de vorige.

Het ontwerp van de tijdelijke brug was geen eenvoudige opdracht, maar is inmiddels volledig afgewerkt. De brug zal geschikt zijn voor het wegverkeer (inclusief fietsers, voetgangers en busverkeer), maar moet tegelijkertijd ook vlot geopend worden voor de binnenvaartschepen op het kanaal. Verschillende technische bijsturingen tijdens het ontwerpproces waren dan ook noodzakelijk. Daardoor nam de ontwerpfase meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien.

De omgevingsvergunning voor de tijdelijke brug werd intussen verkregen.

Transport over het water

De verschillende onderdelen van de ophaalbrug worden momenteel in een staalatelier gemaakt. In november worden alvast enkele voorbereidende werken op terrein uitgevoerd zoals het weghalen van de slagbomen en de leuningen en enkele aanpassingen aan de landhoofden – dat zijn de constructies waarop de tijdelijke brug zal rusten.

De verschillende brugonderdelen worden vervolgens op een ponton geladen en over het water vervoerd richting Brugge. Rond half december wordt de brug op terrein geïnstalleerd. Om de hinder te beperken staat de installatie tijdens het weekend gepland, maar de weersomstandigheden spelen op dat moment een belangrijke rol. Bij veel wind schuift de installatie mogelijk op.

Na de installatie wordt de elektromechanica van de brug aangesloten en worden er testen uitgevoerd. Zonder onvoorziene omstandigheden kan de brug voor het einde van dit jaar open voor het verkeer. 

Laatste nieuws

Top