In Hamme maakt afval plaats voor nuttige natuur

In Hamme maakt afval plaats voor nuttige natuur

De komende maanden voert De Vlaamse Waterweg nv een grootschalige opruimactie uit in De Bunt, het gecontroleerde overstromingsgebied in spe in Hamme. Het gebied aan de samenloop van Schelde en Durme ligt bezaaid met afval, van huishoudapparaten tot bouwmateriaal. Ook tal van exoten, planten die aanvankelijk niet in deze streek voorkwamen, tieren er welig. Na de schoonmaak en de afwerking van het overstromingsgebied zal er waardevolle getijdennatuur ontstaan.

In Hamme maakt afval plaats voor nuttige natuur

In De Bunt in Hamme staat in het kader van het Sigmaplan een bijzonder nuttig project op stapel. Binnen enkele jaren doet het gebied van 67 hectare dienst als een gecontroleerd overstromingsgebied, dat bij stormvloed hoge waterpeilen van de Schelde en de Durme zal opvangen. Dankzij twee slimme sluizen groeit dit gebied bovendien uit tot een uniek landschap van zoetwaterslikken en -schorren. Fietsers en wandelaars zullen welkom zijn op de dijk rond het gebied. Voor het zover is, werken De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos stap voor stap aan de transformatie van De Bunt. Zo krijgt het gebied van maandag 18 december 2017 tot ten laatste 1 april 2018, de start van het broedseizoen, een grondige opkuisbeurt.

Berg afval
Rond het toekomstige overstromingsgebied legt De Vlaamse Waterweg nv sinds februari 2015 een hoge ringdijk aan. Aan het tracé van die dijk voerde de waterwegbeheerder in het verleden al een schoonmaakoperatie uit. Deze winter komt het binnengebied van De Bunt, ongeveer de helft van de totale oppervlakte, aan de beurt. De situatie daar is allerminst fraai, schetst projectingenieur Hans Quaeyhaegens van De Vlaamse Waterweg nv. “In De Bunt vind je verschillende schuilhokken, tuinhuisjes en allerlei vormen van afval die er in de loop der jaren zijn achtergelaten. Denk aan autobanden en ijskasten, maar ook asbestafval.”

Gebiedseigen soorten

Ook de biodiversiteit in De Bunt kreeg de voorbije jaren klappen. Het gebied is ingepalmd door uitheemse planten, veelal tuinplanten van de vele weekendpercelen. Coniferen, bamboestruiken, buxus en taxus worden de komende maanden gekapt. Ook de canadapopulieren verdwijnen. De reden voor de kap is tweeledig, legt projectleider Elias Verbanck van het Agentschap voor Natuur en Bos uit: “Enerzijds trekken we de kaart van gebiedseigen soorten, die aangetast of verdrongen zijn door exoten. Anderzijds bereiden we De Bunt voor op zijn toekomst als slikken- en schorrengebied. In zo’n natte biotoop zal spontaan een moerasbos ontstaan. Zulke wilgenvloedbossen zijn bijzonder zeldzaam in Vlaanderen en Europa. Ze vormen een thuis voor tal van bijzondere vogels, zoals de blauwborst of de ijsvogel. Ook de zeldzame spindotterbloem wortelt graag in de natte bovenlaag van een wilgenvloedbos. Met steun van het gloednieuwe Europese LIFE-project SPARC zal het gebied de komende jaren verder ingericht worden als overstromingsgebied.”

Omdat de schoonmaakactie binnen de ringdijk van De Bunt plaatsvindt, heeft ze geen impact op het lokale verkeer rond De Bunt. Ook de jaagpaden langs Schelde en Durme blijven toegankelijk.

Volg al het nieuws over het Sigmaplan en het project Durmevallei via www.sigmaplan.be of via de Twitter- en Facebookpagina van het Sigmaplan.

Graag meer weten? In groep kan je het infopunt Durmevallei bezoeken. Het infopunt bevindt zich op de Scheldedijk in Driegoten (Hamme). Voor info en reservatie kunt u contact opnemen via durme@sigmaplan.be of via 052 34 25 40.

Laatste nieuws

Top