Woonboten

De Vlaamse Waterweg nv staat in voor het beheer van de bevaarbare waterlopen, voor de waterbeheersing alsook voor een uitbouw van het multifunctioneel karakter van de waterweg. De Vlaamse Waterweg nv verzekert de woonfunctie op het water door middel van een woonbotenbeleid dat voorziet in langdurige ligplaatsen voor woonvaartuigen en commerciële vaartuigen.

Het wonen op het water heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De aantrekkingskracht van deze nieuwe woonvorm spreekt tal van mensen aan. Hierdoor zijn beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren erg schaars. In de meeste steden en regio’s zijn geen vrije ligplaatsen beschikbaar.

Het aanbod van vrije ligplaatsen in het werkgebied van De Vlaamse Waterweg nv vind je hieronder.

Vrije ligplaats Mechelen - Keerdok

Aan het Keerdok te Mechelen, ter hoogte van de Winketkaai, wordt een vrije ligplaats voor een commercieel vaartuig via een vermarktingsprocedure aangeboden.
Je kan op deze ligplaats bieden van 1 mei 2017 (12.00 uur) tot 1 juni 2017 (12.00 uur) via de website van Waterwegen en Zeekanaal NV.

Top