Magneetvissen

Bij magneetvissen worden met een magneet met een gemiddelde trekkracht van 300 kg metalen voorwerpen uit het water gevist vanop de oever of vanop het water.

De waterwegbeheerders zijn van oordeel dat magneetvissen niet op veilige wijze kan uitgeoefend worden op de waterwegen in hun beheer. Hiervoor wordt verwezen naar het maatschappelijk doel van de waterwegbeheerders waarbij als missie ten grondslag ligt: “het duurzaam en dynamisch beheren, hetgeen onder meer inhoudt het onderhouden, exploiteren, commercialiseren en investeren, als maatschappelijk project, van de waterwegen en de gronden met het oog op het stimuleren van hun multifunctioneel gebruik, inzonderheid het genereren en behouden van watergebonden transport en het verzekeren van de veiligheid, rekening houdend met alle maatschappelijke actoren om te beantwoorden aan de vraag en de behoeften van elke klant.)”

Bij magneetvissen kan de veiligheid echter niet gegarandeerd worden. Er moet immers in acht genomen worden dat elke stroom of waterloop in Vlaanderen die reeds ten tijde van de wereldoorlogen bestond, verontreinigd kan zijn met munitie. De federale Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) raadt het magneetvissen ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s. 

De waterwegbeheerders staan bijgevolg magneetvissen op de Vlaamse waterwegen niet toe, met uitzondering van metaaldetectie door erkende metaaldetectoristen in functie van archeologisch onderzoek.

Sideblocks
Top