ILDE

Het leeuwendeel van de goederenstromen tussen Vlaanderen en Centraal- en Oost-Europa verloopt over de weg. Dat is onder meer te wijten aan de lage loonkosten van Centraal- of Oost-Europese chauffeurs. Door de verkeerscongestie loopt het vrachtvervoer echter constant vertraging op. Daardoor moeten magazijnen in Vlaanderen en Oost-Europa op een 24/7-basis werken, wat de kosten van de bevoorradingsketen opdrijft. Ook de extreem hoge CO2-uitstoot maakt het wegtransport minder aantrekkelijk, net zoals de tendens om er een tol op te heffen. Duitsland voerde in 2005 al de LKW-Maut in en Hongarije volgt dat voorbeeld in 2008. Logistieke dienstverleners en expediteurs zijn dan ook op zoek naar intermodale alternatieven.

De Administratie Buitenlands Beleid lanceerde een oproep in het kader van de samenwerkingsprogramma’s tussen Vlaanderen en enkele Centraal- en Oost-Europese landen. De Vlaamse Waterweg nv reageerde met het projectvoorstel Improvement of Intermodal Links to the Danube Estuary, kortweg ILDE. Het project mikt op de ontwikkeling van een efficiënte en marktgeoriënteerde intermodale verbinding over het water tussen Vlaanderen, Roemenië en Hongarije. De infrastructurele en operationele problemen op de Rijn-Main-Donauverbinding belemmeren de modal shift naar de binnenvaart. Daarom wil ILDE een shortseaverbinding opzetten tussen Vlaanderen en de haven van Constantza (Roemenië). Daar kan de vracht dan op binnenschepen worden overgeladen en zo verder vervoerd naar Roemeense, Bulgaarse, Servische en Hongaarse havens.

In 2013 werd onder impuls van de binnenvaartsector het ILDE-project geactiveerd. Binnenvaartbedrijven zagen heel wat opportuniteiten in het Donaugebied, en meer specifiek in Hongarije. De studie naar de potenties van de markt uit 2008 werd geüpdatet.

Voor deze update werd rekening gehouden met de recente handelsvolumes tussen België, Nederland en Hongarije. Er werden ook enquêtes gehouden in bedrijven, zowel bij scheepsbevrachters als bij logistieke operatoren. De haven van Baja stond in voor de enquêtes in Hongarije.

Uit de analyse blijkt dat er veel potentieel is voor de binnenvaart en vooral in de landbouw-, de afval- en de chemische sectoren. Deze industrieën vervoeren aanzienlijke hoeveelheden bulkgoed over de weg, die goedkoper en milieuvriendelijker via de binnenvaart kunnen worden vervoerd.

Op basis van deze resultaten onderzoeken De Vlaamse Waterweg nv en de Haven van Baja hoe op korte termijn een reële binnenvaarttest kan worden opgestart. Bedoeling is om het marktpotentieel van bijna 180.000 ton of 9.000 vrachtwagenladingen te verwezenlijken en dit te laten uitgroeien tot 280.000 ton of 14.000 vrachtwagenladingen. Als eerste stap werden de resultaten voorgesteld aan geïnteresseerde bedrijven op 19 februari 2015 in het stadhuis van Baja en op 29 april 2015 bij W&Z. Het doel is om concrete interesse op te wekken bij scheepsbevrachters en binnenvaartbedrijven en hen uit te nodigen om aan het testproject deel te nemen.

www.ildeproject.eu


Contact

Lynn Eyckmans 
Afdeling Commercieel Beheer
Tel: 03 860 63 12
lynn.eyckmans@wenz.be

Top